03.08.2020 Rozcestník vygenerovaných agend

Kód agendy Název agendy Platnost od
A2 Evidence občanských sdružení, jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou 06.01.2014
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 01.05.2015
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 19.05.2017
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 14.06.2017
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 08.11.2017
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 16.01.2018
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 26.09.2018
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 16.03.2019
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí 01.04.2016
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí 12.03.2019
A5 Církve a náboženské společnosti 26.02.2016
A5 Církve a náboženské společnosti 22.04.2020
A6 Seznam auditorů 15.09.2016
A6 Seznam auditorů 12.06.2018
A6 Seznam auditorů 19.09.2018
A7 Seznam daňových poradců 01.11.2014
A7 Seznam daňových poradců 26.04.2018
A8 Advokacie 01.01.2014
A8 Advokacie 22.05.2018
A8 Advokacie 31.08.2018
A8 Advokacie 20.09.2018
A11 Dohled nad finančním trhem 19.03.2016
A11 Dohled nad finančním trhem 27.06.2018
A22 Stavební spoření 01.01.2015
A22 Stavební spoření 26.11.2018
A22 Stavební spoření 16.03.2019
A22 Stavební spoření 27.04.2019
A23 Provádění mezinárodních sankcí 01.01.2015
A23 Provádění mezinárodních sankcí 04.05.2017
A24 Hospodaření s majetkem státu 03.01.2017
A24 Hospodaření s majetkem státu 19.10.2017
A24 Hospodaření s majetkem státu 09.01.2019
A24 Hospodaření s majetkem státu 20.08.2019
A24 Hospodaření s majetkem státu 15.05.2020
A25 Umělé přerušení těhotenství 01.07.2015
A26 Veřejné neziskové zdravotnické zařízení 23.11.2011
A27 Komory 02.08.2012
A28 Biocidní přípravky 16.10.2012
A29 Lázeňství 23.11.2011
A30 Zdravotní pojišťovny 23.11.2011
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích 01.07.2015
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích 23.03.2018
A32 Pohřebnictví 02.07.2012
A32 Pohřebnictví 10.07.2018
A32 Pohřebnictví 20.07.2018
A32 Pohřebnictví 06.08.2018
A32 Pohřebnictví 20.08.2018
A32 Pohřebnictví 28.02.2019
A42 Místní poplatky 19.05.2014
A42 Místní poplatky 19.12.2017
A42 Místní poplatky 04.01.2018
A42 Místní poplatky 13.06.2018
A42 Místní poplatky 26.09.2018
A42 Místní poplatky 21.05.2019
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 16.11.2016
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 19.10.2017
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 12.06.2018
A44 Stanovení stálých volebních okrsků 30.11.2011
A45 Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu 30.11.2011
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství 23.06.2015
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství 15.07.2020
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 30.11.2011
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 31.05.2019
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 30.11.2011
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 23.10.2017
A49 Péče o zdraví lidu 13.02.2012
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 13.02.2012
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě 20.12.2013
A52 Veřejné dražby 30.11.2011
A52 Veřejné dražby 11.09.2018
A53 Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon 01.11.2012
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek 24.04.2018
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek 28.03.2019
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 01.05.2016
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 30.05.2018
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 07.09.2019
A100 Systém základních registrů 03.03.2017
A100 Systém základních registrů 25.01.2019
A101 Základní registr - registr obyvatel 31.01.2012
A101 Základní registr - registr obyvatel 27.06.2018
A101 Základní registr - registr obyvatel 11.09.2018
A101 Základní registr - registr obyvatel 04.07.2019
A102 Základní registr - registr osob 31.01.2012
A102 Základní registr - registr osob 01.06.2017
A102 Základní registr - registr osob 13.09.2018
A102 Základní registr - registr osob 19.02.2019
A102 Základní registr - registr osob 20.06.2019
A103 Základní registr - registr územní identifikace 31.01.2012
A104 Základní registr - registr práv a povinností 31.01.2012
A104 Základní registr - registr práv a povinností 23.08.2018
A110 Správa referenčních údajů RPP 01.05.2015
A112 Správa registru RPP 01.05.2015
A112 Správa registru RPP 26.01.2018
A112 Správa registru RPP 18.07.2020
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 13.02.2012
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 22.05.2017
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 21.06.2018
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 20.07.2018
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 14.01.2019
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 20.08.2019
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 12.11.2019
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 07.01.2016
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 11.07.2017
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 21.03.2019
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 25.05.2016
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 11.07.2017
A117 Občanské průkazy 01.01.2016
A117 Občanské průkazy 31.05.2017
A117 Občanské průkazy 10.07.2017
A117 Občanské průkazy 01.07.2018
A117 Občanské průkazy 01.03.2019
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 01.01.2016
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 31.05.2017
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 11.07.2017
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 01.07.2018
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 09.03.2019
A119 Informační systém datových schránek 16.06.2015
A119 Informační systém datových schránek 30.03.2018
A119 Informační systém datových schránek 18.12.2019
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 01.01.2014
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 30.05.2018
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 31.08.2018
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 27.09.2018
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 01.06.2019
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 12.10.2019
A121 Živnostenské podnikání 01.05.2016
A121 Živnostenské podnikání 18.12.2017
A121 Živnostenské podnikání 01.05.2018
A121 Živnostenské podnikání 03.07.2019
A123 Územní identifikace 01.01.2017
A123 Územní identifikace 25.05.2017
A123 Územní identifikace 10.07.2017
A123 Územní identifikace 26.09.2018
A123 Územní identifikace 10.01.2019
A124 Katastr nemovitostí 15.07.2014
A124 Katastr nemovitostí 19.05.2017
A124 Katastr nemovitostí 17.07.2017
A124 Katastr nemovitostí 08.03.2018
A124 Katastr nemovitostí 01.10.2018
A124 Katastr nemovitostí 09.04.2019
A124 Katastr nemovitostí 04.06.2019
A124 Katastr nemovitostí 03.07.2019
A124 Katastr nemovitostí 13.08.2019
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 01.02.2015
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 01.07.2017
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 01.10.2018
A325 ISDS - Seznam orgánů veřejné moci 16.06.2015
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS 01.05.2018
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy 01.04.2016
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy 30.04.2019
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR 26.03.2012
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR 12.11.2019
A333 Procesní modelování agend veřejné správy 11.12.2012
A337 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15.06.2012
A337 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 21.05.2020
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2015
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 28.05.2020
A341 Požární ochrana 22.06.2012
A341 Požární ochrana 19.12.2019
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 01.07.2016
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 26.04.2019
A344 PVS - Portál veřejné správy 17.11.2017
A344 PVS - Portál veřejné správy 03.07.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 15.08.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 27.09.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 02.11.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 23.11.2018
A345 Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy 02.03.2012
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 08.04.2019
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 05.03.2020
A350 Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků) 02.03.2012
A351 Dočasná ochrana 02.03.2012
A353 Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem 02.03.2012
A354 Registrace zájmových sdružení právnických osob 01.07.2012
A363 Program MEDIA 2007 02.03.2012
A366 Správa Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 21.12.2011
A367 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 21.12.2011
A368 Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností 21.12.2011
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 21.12.2011
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná) 21.12.2011
A372 Knihovní zákon 26.03.2012
A372 Knihovní zákon 18.07.2018
A373 Zákon o neperiodických publikacích 21.12.2011
A373 Zákon o neperiodických publikacích 02.05.2018
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 02.03.2012
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze 02.03.2012
A376 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty 18.02.2015
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy 26.03.2012
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy 22.05.2018
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 02.03.2012
A379 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy 21.12.2011
A380 Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství 02.03.2012
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 21.12.2011
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 21.12.2011
A384 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 02.03.2012
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 18.12.2014
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 22.05.2018
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 26.06.2018
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 26.02.2019
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 10.01.2015
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 04.05.2017
A388 Veřejné rozpočty 01.02.2017
A388 Veřejné rozpočty 08.10.2018
A388 Veřejné rozpočty 21.07.2020
A389 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 01.02.2015
A392 Celnictví 02.10.2016
A392 Celnictví 04.10.2019
A392 Celnictví 03.01.2020
A392 Celnictví 01.08.2020
A394 Finanční kontrola 01.06.2015
A394 Finanční kontrola 29.05.2018
A394 Finanční kontrola 13.06.2019
A394 Finanční kontrola 17.07.2020
A395 Soudní poplatky 01.02.2015
A395 Soudní poplatky 22.05.2018
A397 Cenová regulace a kontrola 15.09.2016
A397 Cenová regulace a kontrola 04.06.2018
A397 Cenová regulace a kontrola 17.12.2018
A397 Cenová regulace a kontrola 19.02.2019
A397 Cenová regulace a kontrola 22.02.2020
A400 Účetnictví 01.01.2015
A401 Odškodnění - restituční řízení 01.01.2015
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 01.02.2015
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 19.02.2019
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 26.02.2019
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 20.05.2020
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 01.01.2017
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 30.05.2018
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 27.02.2019
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 23.05.2019
A405 Správní poplatky 01.01.2015
A405 Správní poplatky 18.06.2018
A409 Správa státních hranic 05.04.2013
A414 Matriky 23.06.2015
A414 Matriky 14.06.2019
A416 Registrované partnerství 23.06.2015
A416 Registrované partnerství 05.06.2020
A418 Policie České republiky 16.01.2017
A418 Policie České republiky 01.09.2019
A419 Zbraně a střelivo 07.10.2016
A419 Zbraně a střelivo 19.06.2018
A419 Zbraně a střelivo 05.09.2019
A420 Obecní policie 06.10.2016
A420 Obecní policie 19.06.2018
A420 Obecní policie 23.08.2019
A421 Ochrana svědka a dalších osob 13.06.2012
A423 Územní členění státu 03.08.2012
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností 21.12.2011
A429 Sjednávání a schvalování mezinárodních smluv v oblasti kultury 21.12.2011
A431 Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů 02.03.2012
A432 Autorské právo 21.12.2011
A434 Památková péče 01.04.2015
A434 Památková péče 14.01.2020
A445 Tiskový zákon 21.12.2011
A445 Tiskový zákon 27.04.2018
A450 Podpora kultury 02.03.2012
A451 Ocenění v oblasti kultury 21.12.2011
A452 Zákon o audiovizi 02.02.2015
A452 Zákon o audiovizi 27.11.2018
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 16.06.2014
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 01.03.2019
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 03.09.2019
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky 02.02.2015
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky 16.03.2018
A460 Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních 07.12.2012
A467 Všeobecná zdravotní pojišťovna 21.12.2011
A470 Lidské tkáně a orgány 01.07.2015
A470 Lidské tkáně a orgány 16.04.2018
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí 20.06.2019
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 01.07.2015
A476 Ochrana veřejného zdraví 01.07.2015
A476 Ochrana veřejného zdraví 04.09.2017
A476 Ochrana veřejného zdraví 01.10.2017
A476 Ochrana veřejného zdraví 24.09.2018
A476 Ochrana veřejného zdraví 22.04.2019
A476 Ochrana veřejného zdraví 25.05.2019
A479 Agenda soudních exekutorů 01.06.2016
A479 Agenda soudních exekutorů 25.06.2018
A479 Agenda soudních exekutorů 25.09.2018
A479 Agenda soudních exekutorů 26.11.2018
A479 Agenda soudních exekutorů 10.01.2019
A480 Agenda probační a mediační 01.12.2016
A480 Agenda probační a mediační 13.06.2018
A480 Agenda probační a mediační 21.09.2018
A481 Soudní agenda 07.10.2016
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 10.12.2018
A482 Působnost Ministerstva spravedlnosti 01.01.2014
A483 Rejstřík trestů 05.10.2016
A483 Rejstřík trestů 01.07.2017
A483 Rejstřík trestů 10.07.2017
A483 Rejstřík trestů 21.08.2018
A483 Rejstřík trestů 10.12.2018
A483 Rejstřík trestů 10.04.2019
A483 Rejstřík trestů 04.07.2019
A483 Rejstřík trestů 09.01.2020
A484 Agenda notářů 01.06.2016
A484 Agenda notářů 25.06.2018
A484 Agenda notářů 18.10.2018
A484 Agenda notářů 26.10.2019
A485 Správa základního registru osob 02.03.2012
A485 Správa základního registru osob 01.01.2018
A530 Sociální služby 01.11.2015
A530 Sociální služby 25.06.2018
A531 Zaměstnanost 01.11.2015
A531 Zaměstnanost 29.05.2018
A531 Zaměstnanost 17.12.2019
A532 Inspekce práce 01.11.2015
A533 Diplomatické a služební pasy ČR 11.04.2016
A543 Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní 11.09.2014
A545 Kontrolní činnost 01.07.2015
A545 Kontrolní činnost 04.12.2018
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 28.01.2015
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 08.11.2017
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 21.11.2018
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 04.05.2019
A547 Bezpečnostní řízení 31.01.2012
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 02.01.2015
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 08.11.2017
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 21.11.2018
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 04.05.2019
A549 Péče o válečné hroby 17.05.2013
A549 Péče o válečné hroby 08.11.2017
A549 Péče o válečné hroby 27.11.2018
A549 Péče o válečné hroby 04.05.2019
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 31.01.2012
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 08.11.2017
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 28.11.2018
A551 Péče o válečné veterány 02.01.2015
A551 Péče o válečné veterány 08.11.2017
A551 Péče o válečné veterány 30.11.2018
A551 Péče o válečné veterány 11.05.2019
A551 Péče o válečné veterány 04.12.2019
A552 Výkon zpravodajské činnosti 02.03.2012
A553 Provádění důchodového pojištění vojáků z povolání 21.12.2011
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 21.04.2016
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 20.12.2017
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 12.12.2018
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 10.04.2019
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 16.08.2019
A555 Poskytování dávek sociální péče poživatelům důchodu od MO 21.12.2011
A556 Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže 29.10.2016
A560 Geologické práce 01.04.2015
A560 Geologické práce 09.10.2017
A560 Geologické práce 27.09.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 07.02.2014
A561 Podpora regionálního rozvoje 31.01.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 05.02.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 04.05.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 28.05.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 01.10.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 10.12.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 20.12.2018
A562 Plemenářský zákon 16.07.2015
A562 Plemenářský zákon 04.05.2017
A562 Plemenářský zákon 02.07.2018
A562 Plemenářský zákon 18.06.2020
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 01.08.2015
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 10.10.2017
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 27.09.2018
A564 Ochrana práv k odrůdám 01.02.2015
A565 Územní plánování a stavební řád 18.06.2016
A565 Územní plánování a stavební řád 19.02.2018
A565 Územní plánování a stavební řád 21.05.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 28.05.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 31.05.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 28.06.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 25.07.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 07.09.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 01.10.2019
A567 Vyvlastnění 02.03.2012
A567 Vyvlastnění 20.08.2018
A567 Vyvlastnění 04.07.2019
A567 Vyvlastnění 29.11.2019
A569 Agenda speciálního stavebního úřadu 31.01.2012
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 21.12.2011
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 09.05.2017
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 31.08.2018
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 27.04.2019
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.05.2016
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.07.2017
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 31.07.2017
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 03.09.2018
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.10.2018
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 19.12.2019
A579 Námořní plavba 21.12.2011
A579 Námořní plavba 09.05.2017
A579 Námořní plavba 10.07.2017
A579 Námořní plavba 09.04.2018
A579 Námořní plavba 31.08.2018
A579 Námořní plavba 22.05.2020
A584 Výkon činnosti dotčeného orgánu ve věcech všech druhů dopravy na úseku územního plánování 31.01.2012
A588 Zákon o hnojivech 01.02.2015
A589 Zemědělské veřejné sklady a zemědělské skladní listy 01.02.2015
A611 Zpracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních úmluv o lidských právech 02.03.2012
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 16.06.2015
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 09.07.2018
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 31.08.2018
A676 Rejstřík školských právnických osob 01.07.2016
A676 Rejstřík školských právnických osob 27.06.2018
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 21.12.2011
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 28.05.2019
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí 21.12.2011
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí 24.04.2019
A681 Vězeňská služba 01.01.2014
A681 Vězeňská služba 22.10.2018
A682 Státní zastupitelství 07.10.2016
A682 Státní zastupitelství 11.07.2017
A682 Státní zastupitelství 26.11.2018
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 01.03.2016
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 28.03.2017
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 30.11.2017
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 27.02.2018
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 17.01.2019
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 21.05.2019
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 17.12.2019
A684 Agenda energetického zákona 01.09.2016
A684 Agenda energetického zákona 18.12.2017
A684 Agenda energetického zákona 02.03.2020
A687 Sčítání lidu, domů a bytů 01.08.2014
A688 Státní statistická služba 01.08.2014
A688 Státní statistická služba 10.07.2017
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 01.04.2015
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 13.11.2018
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 03.07.2019
A696 Zoologické zahrady 15.06.2015
A696 Zoologické zahrady 06.11.2018
A703 Registr povolených geneticky modifikovaných organismů, Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů 21.12.2011
A721 Povodňová ochrana v ČR 02.03.2012
A736 Státní podniky 01.06.2013
A736 Státní podniky 01.12.2017
A736 Státní podniky 01.07.2019
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 01.07.2015
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 01.12.2017
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 01.07.2019
A750 Regulace reklamy 01.05.2016
A750 Regulace reklamy 01.12.2017
A750 Regulace reklamy 01.07.2019
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 01.01.2013
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 18.12.2017
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 01.07.2019
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 01.08.2015
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 01.12.2017
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 21.05.2020
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 01.08.2015
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 01.12.2017
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 01.12.2019
A788 Povolování vývozu a přepravy zboží dvojího použití, poskytování technické pomoci a zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití 01.08.2015
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití 01.12.2017
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití 20.12.2019
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 01.08.2015
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 01.12.2017
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 01.11.2019
A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze 20.12.2013
A820 Působnost SSHR 02.03.2012
A820 Působnost SSHR 13.11.2017
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 22.07.2013
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 22.05.2017
A822 Ochranné známky 01.07.2015
A822 Ochranné známky 11.05.2017
A822 Ochranné známky 21.07.2017
A822 Ochranné známky 10.04.2019
A822 Ochranné známky 13.08.2019
A823 Označení původu a zeměpisná označení 01.07.2015
A823 Označení původu a zeměpisná označení 10.05.2017
A823 Označení původu a zeměpisná označení 21.07.2017
A823 Označení původu a zeměpisná označení 10.04.2019
A824 Patenty 01.07.2015
A824 Patenty 11.05.2017
A824 Patenty 21.07.2017
A824 Patenty 09.04.2019
A824 Patenty 13.08.2019
A825 Užitné vzory 01.07.2015
A825 Užitné vzory 11.05.2017
A825 Užitné vzory 21.07.2017
A825 Užitné vzory 10.04.2019
A825 Užitné vzory 02.08.2019
A826 Průmyslové vzory 01.07.2015
A826 Průmyslové vzory 11.05.2017
A826 Průmyslové vzory 21.07.2017
A826 Průmyslové vzory 10.04.2019
A826 Průmyslové vzory 02.08.2019
A827 Topografie polovodičových výrobků 01.07.2015
A827 Topografie polovodičových výrobků 11.05.2017
A827 Topografie polovodičových výrobků 21.07.2017
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 01.08.2016
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 22.10.2018
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 16.03.2019
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 19.05.2020
A841 Evidence případů VP 21.12.2011
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 01.05.2016
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 11.07.2017
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 13.07.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 03.09.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 04.12.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 13.12.2018
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 21.12.2011
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 21.07.2017
A844 Dohled nad dodržováním zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 21.12.2011
A845 Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách 21.12.2011
A851 Dozorová činnost v oblasti ochrany osobních údajů 01.06.2016
A857 Problematika obnovitelných zdrojů energie - biomasa 02.03.2012
A866 Agenda národnostních menšin 02.03.2012
A866 Agenda národnostních menšin 31.10.2017
A868 Příprava vládních návrhů zákonů a stanovisek vlády k návrhům zákonů 02.03.2012
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 01.11.2016
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 10.05.2017
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 18.09.2019
A888 Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv 02.03.2012
A893 Protidrogová politika 03.08.2012
A893 Protidrogová politika 12.10.2018
A898 Správa národních programů na úseku ochrany přírody a krajiny, evidovaných v systému EDS/SMVS 02.03.2012
A906 Evropský a mezinárodní systém emisního obchodování 02.03.2012
A907 Energetická náročnost budov 02.03.2012
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 01.09.2014
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 01.03.2018
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 06.06.2018
A926 Agenda zákona o poštovních službách 01.02.2017
A926 Agenda zákona o poštovních službách 26.05.2017
A926 Agenda zákona o poštovních službách 01.07.2017
A926 Agenda zákona o poštovních službách 01.02.2019
A943 Myslivost 01.01.2017
A943 Myslivost 02.07.2018
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 09.01.2015
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 04.05.2017
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 12.07.2017
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 26.06.2018
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 07.02.2020
A945 Státní zemědělský intervenční fond 01.09.2015
A945 Státní zemědělský intervenční fond 22.06.2018
A945 Státní zemědělský intervenční fond 08.04.2020
A946 Státní správa rybářství 01.11.2016
A946 Státní správa rybářství 02.07.2018
A946 Státní správa rybářství 09.04.2019
A946 Státní správa rybářství 07.05.2020
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 16.12.2015
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 31.07.2017
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 22.06.2018
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 19.02.2019
A958 Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami 02.03.2012
A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.11.2015
A961 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 02.03.2012
A963 Ochrana přírody a krajiny 01.05.2016
A963 Ochrana přírody a krajiny 12.01.2018
A963 Ochrana přírody a krajiny 23.05.2020
A967 Státní správa lesů 01.11.2015
A967 Státní správa lesů 01.09.2018
A967 Státní správa lesů 03.09.2019
A998 Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 03.06.2016
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 13.06.2017
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 12.07.2017
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 14.05.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 26.06.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 03.09.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 26.11.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 29.05.2020
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 12.06.2020
A999 Ochrana chmele 16.06.2015
A1021 Daně spravované celními orgány 17.04.2012
A1022 Správní činnosti v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.07.2015
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.12.2017
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 20.08.2019
A1023 Státní občanství České republiky 22.01.2014
A1023 Státní občanství České republiky 10.05.2017
A1024 Vinohradnictví a vinařství 11.07.2015
A1025 Pozemkové úpravy 01.11.2016
A1025 Pozemkové úpravy 02.07.2018
A1026 Zákon o potravinách 01.09.2015
A1026 Zákon o potravinách 27.06.2018
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 01.01.2014
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 22.06.2018
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 11.09.2014
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 02.01.2018
A1029 Sociální zabezpečení 01.10.2016
A1029 Sociální zabezpečení 09.02.2018
A1029 Sociální zabezpečení 30.05.2018
A1029 Sociální zabezpečení 16.06.2020
A1041 Vnitrozemská plavba 17.04.2012
A1041 Vnitrozemská plavba 22.05.2017
A1041 Vnitrozemská plavba 14.06.2017
A1041 Vnitrozemská plavba 31.08.2018
A1041 Vnitrozemská plavba 10.10.2019
A1042 Silniční doprava 01.04.2016
A1042 Silniční doprava 26.04.2017
A1042 Silniční doprava 12.07.2017
A1042 Silniční doprava 05.12.2017
A1042 Silniční doprava 04.06.2018
A1042 Silniční doprava 18.09.2018
A1042 Silniční doprava 10.10.2019
A1043 Veřejné sbírky 01.05.2015
A1043 Veřejné sbírky 19.10.2017
A1043 Veřejné sbírky 04.12.2018
A1043 Veřejné sbírky 30.07.2019
A1044 Veterinární zákon 01.05.2015
A1044 Veterinární zákon 02.07.2018
A1045 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 01.03.2015
A1046 Agenda řidičů 15.10.2016
A1046 Agenda řidičů 01.06.2017
A1046 Agenda řidičů 13.06.2017
A1046 Agenda řidičů 01.01.2018
A1046 Agenda řidičů 02.01.2018
A1046 Agenda řidičů 17.01.2018
A1046 Agenda řidičů 15.10.2018
A1046 Agenda řidičů 21.05.2020
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 05.06.2012
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 04.09.2017
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 26.06.2018
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 14.02.2019
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 26.04.2019
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 26.07.2019
A1081 Veřejné zdravotní pojištění 17.04.2012
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 01.08.2015
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 30.01.2018
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 15.06.2018
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 01.08.2019
A1083 Ochrana spotřebitele 01.05.2016
A1083 Ochrana spotřebitele 18.12.2017
A1083 Ochrana spotřebitele 11.06.2018
A1083 Ochrana spotřebitele 02.09.2019
A1084 Agenda zákona o spotřebitelském úvěru 01.09.2015
A1084 Agenda zákona o spotřebitelském úvěru 09.07.2018
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 17.05.2012
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 01.12.2017
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 01.06.2019
A1086 Zdravotní služby 01.07.2016
A1086 Zdravotní služby 08.11.2017
A1086 Zdravotní služby 02.02.2018
A1086 Zdravotní služby 06.03.2018
A1086 Zdravotní služby 03.12.2018
A1086 Zdravotní služby 25.06.2019
A1086 Zdravotní služby 11.10.2019
A1087 Zdravotnická záchranná služba 17.04.2012
A1088 Lidské tkáně 01.07.2015
A1088 Lidské tkáně a buňky 01.06.2019
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 10.02.2017
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 07.06.2018
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 21.05.2020
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 01.07.2015
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 01.12.2017
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 10.05.2019
A1091 Úprava majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu 16.06.2015
A1092 Volný pohyb služeb 01.01.2013
A1092 Volný pohyb služeb 18.12.2017
A1092 Volný pohyb služeb 02.09.2019
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 01.07.2015
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 01.12.2017
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 01.08.2019
A1094 Rostlinolékařská péče 01.01.2014
A1095 Místní referendum 01.07.2015
A1095 Místní referendum 01.06.2017
A1095 Místní referendum 22.06.2017
A1095 Místní referendum 09.01.2019
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 01.07.2015
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 01.12.2017
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 02.09.2019
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích) 01.07.2016
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích) 13.04.2019
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 01.07.2016
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 09.04.2019
A1101 Zdravotní pojišťovny 17.04.2012
A1102 Agenda zákona o lihu 01.02.2015
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 01.05.2016
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 18.12.2017
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 01.07.2019
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 01.07.2015
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 01.12.2017
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 22.10.2019
A1105 Pokuty a kauce za nedodržení zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 17.04.2012
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 01.07.2015
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 01.12.2017
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 01.11.2019
A1107 Zákon o těžebních odpadech 01.09.2014
A1107 Zákon o těžebních odpadech 27.02.2020
A1108 Zákon o SZPI 01.04.2015
A1108 Zákon o SZPI 27.06.2018
A1108 Zákon o SZPI 22.02.2019
A1109 Generální inspekce bezpečnostních sborů 01.10.2016
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 01.07.2016
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 01.12.2017
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 20.08.2019
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 01.07.2016
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 01.12.2017
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 22.05.2020
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 01.07.2016
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 01.12.2017
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 31.10.2019
A1113 Oběh osiva a sadby 11.07.2015
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 01.05.2016
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 01.12.2017
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 11.02.2020
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 01.10.2015
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 01.12.2017
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 03.09.2019
A1116 Podporované zdroje energie 01.09.2016
A1116 Podporované zdroje energie 01.12.2017
A1116 Podporované zdroje energie 22.06.2020
A1117 Vypořádání majetkových křivd občanů ČR 16.06.2015
A1118 Zákon o krmivech 01.05.2016
A1119 Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 15.06.2012
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů 16.08.2015
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů 09.10.2017
A1121 Podpora exportu 01.07.2015
A1121 Podpora exportu 01.12.2017
A1121 Podpora exportu 01.07.2019
A1122 Agenda zákona o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.07.2015
A1123 Agenda zákona o metrologii 01.07.2015
A1123 Agenda zákona o metrologii 18.12.2017
A1123 Agenda zákona o metrologii 22.05.2020
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 01.08.2016
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 01.12.2017
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 15.05.2018
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 12.11.2019
A1124 Vydávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU 31.03.2020
A1125 Národní park České Švýcarsko 15.06.2012
A1126 Ochrana ovzduší 10.03.2016
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 01.04.2015
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 07.02.2018
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 02.10.2018
A1128 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy 26.06.2012
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 26.06.2012
A1130 Fond Eurimages 26.06.2012
A1131 Audiovizuální mediální služby 26.06.2012
A1132 Evropská audiovizuální observatoř 26.06.2012
A1133 Volba prezidenta republiky 01.11.2015
A1133 Volba prezidenta republiky 01.06.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 15.06.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 26.06.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 22.09.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 01.11.2019
A1134 Podpora filmového průmyslu 26.06.2012
A1135 Působnost ČIŽP v ochraně lesa 28.11.2013
A1136 Registr docentů a profesorů 22.06.2012
A1137 Budoucí programové období v oblasti životního prostředí 27.06.2012
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 16.06.2014
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 19.02.2019
A1139 Sdružené informace matrik studentů 22.06.2012
A1140 Státní politika životního prostředí České republiky 27.06.2012
A1141 Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem 15.06.2012
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR 11.06.2012
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR 01.10.2019
A1143 Vojenská policie 01.12.2013
A1143 Vojenská policie 22.05.2017
A1143 Vojenská policie 24.02.2018
A1145 Ochrana jakosti a množství povrchových a podzemních vod, ochrana přirozené akumulace vod a vyhodnocení monitoringu vod 25.06.2012
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 01.05.2016
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 02.01.2018
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 03.05.2019
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 01.11.2015
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 22.05.2017
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 15.06.2018
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 07.05.2019
A1149 Přestupkový zákon 16.11.2016
A1150 Vedení seznamů voličů a seznamů oprávněných osob pro místní a krajské referendum 22.09.2012
A1151 Zpráva o životním prostředí České republiky 27.06.2012
A1152 Krajinné integrované plány rozvoje (KIPR) 28.06.2012
A1153 Správní řád 29.06.2012
A1153 Správní řád 27.04.2019
A1153 Správní řád 29.05.2019
A1154 Státní sociální podpora 01.06.2016
A1154 Státní sociální podpora 28.05.2018
A1154 Státní sociální podpora 23.05.2019
A1155 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 29.06.2012
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 01.05.2016
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 20.05.2020
A1162 Zákon o vodách 01.11.2015
A1162 Zákon o vodách 09.07.2018
A1163 Podpora rozvoje bydlení 25.04.2014
A1163 Podpora rozvoje bydlení 11.02.2020
A1163 Podpora rozvoje bydlení 03.06.2020
A1163 Podpora rozvoje bydlení 12.06.2020
A1164 Udržitelný rozvoj 28.06.2012
A1181 Zeměměřictví 15.07.2014
A1181 Zeměměřictví 10.07.2017
A1181 Zeměměřictví 26.09.2018
A1181 Zeměměřictví 21.05.2020
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 16.06.2015
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 01.07.2015
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 01.06.2017
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 15.06.2017
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 22.06.2017
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 08.10.2019
A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 01.11.2016
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí 01.05.2015
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí 25.08.2018
A1186 Odpadové hospodářství 01.03.2017
A1186 Odpadové hospodářství 14.11.2018
A1186 Odpadové hospodářství 13.09.2019
A1201 Program péče o krajinu 01.07.2012
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 16.07.2012
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 23.10.2017
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 09.11.2018
A1222 Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) 01.03.2015
A1223 Geologické ukládání CO2 (CCS) 07.11.2012
A1224 Ekologické zemědělství 01.02.2015
A1225 Pojistné 12.07.2012
A1226 Transplantační zákon 12.07.2012
A1227 Specifické zdravotní služby 12.07.2012
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 01.12.2013
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 01.03.2018
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 27.09.2018
A1242 Zdravotnické prostředky 01.07.2015
A1243 Léčiva 01.07.2015
A1243 Léčiva 01.07.2017
A1243 Léčiva 11.06.2018
A1243 Léčiva 10.06.2019
A1243 Léčiva 18.03.2020
A1244 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 12.07.2012
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 01.01.2015
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 02.07.2019
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 01.01.2015
A1261 Poskytování informací 25.07.2012
A1262 Volby do Evropského parlamentu 16.06.2015
A1262 Volby do Evropského parlamentu 01.06.2017
A1262 Volby do Evropského parlamentu 24.06.2017
A1262 Volby do Evropského parlamentu 04.02.2019
A1263 Státní kontrola 01.08.2012
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 30.06.2015
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 11.07.2017
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 08.08.2017
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 13.07.2018
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 14.02.2019
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 16.06.2015
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 01.06.2017
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 22.06.2017
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 15.10.2019
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 16.11.2016
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 20.08.2018
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 24.10.2019
A1301 O úřednících územních samosprávných celků 19.11.2012
A1321 Státní služba 01.09.2012
A1324 Ozbrojené síly České republiky 14.02.2019
A1324 Ozbrojené síly České republiky 29.05.2019
A1341 Zdravotní pojištění 16.04.2016
A1341 Zdravotní pojištění 01.05.2018
A1341 Zdravotní pojištění 25.06.2018
A1341 Zdravotní pojištění 09.01.2019
A1341 Zdravotní pojištění 03.08.2019
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 23.06.2015
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 11.02.2020
A1343 Archivnictví a spisová služba 01.01.2013
A1343 Archivnictví a spisová služba 20.12.2017
A1343 Archivnictví a spisová služba 15.06.2018
A1361 Evropská občanská iniciativa 01.05.2015
A1361 Evropská občanská iniciativa 02.11.2017
A1361 Evropská občanská iniciativa 15.06.2018
A1361 Evropská občanská iniciativa 17.10.2018
A1361 Evropská občanská iniciativa 23.08.2019
A1361 Evropská občanská iniciativa 12.02.2020
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.10.2016
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 09.05.2017
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 10.10.2017
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 30.05.2018
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.10.2018
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 09.04.2019
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.01.2020
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 22.01.2020
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 01.01.2017
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 08.10.2018
A1383 Chemický zákon 25.10.2012
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 13.11.2012
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 04.12.2017
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 18.07.2018
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 31.08.2018
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti. 03.08.2019
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti. 27.09.2019
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS 26.11.2013
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS 09.01.2019
A1386 Cestovní ruch 01.12.2012
A1387 Zákon o České televizi 08.11.2012
A1388 Zákon o Českém rozhlasu 08.11.2012
A1389 Prevence závažných havárií 30.10.2015
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 15.10.2012
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 04.05.2017
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 13.07.2017
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 19.04.2018
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 30.08.2018
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 01.10.2018
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 20.05.2020
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 26.10.2012
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 01.12.2017
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 01.07.2019
A1421 Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 01.05.2016
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 15.11.2012
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 13.03.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 21.03.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 29.03.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 26.07.2019
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 01.03.2016
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 14.05.2018
A1424 Finanční arbitr 01.08.2016
A1424 Finanční arbitr 28.05.2018
A1424 Finanční arbitr 15.01.2019
A1424 Finanční arbitr 29.01.2019
A1425 Státní fond životního prostředí 17.03.2015
A1425 Státní fond životního prostředí 18.09.2017
A1425 Státní fond životního prostředí 16.03.2019
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.07.2016
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 06.12.2017
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.11.2018
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.04.2019
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.12.2019
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 03.01.2020
A1427 Ochrana ozónové vrstvy 23.11.2012
A1427 Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny 09.04.2019
A1428 Zacházení s protipěchotními minami 01.03.2015
A1428 Zacházení s protipěchotními minami 27.10.2017
A1441 Zajišťování obrany České republiky 01.02.2013
A1441 Zajišťování obrany České republiky 27.11.2017
A1441 Zajišťování obrany České republiky 01.03.2019
A1441 Zajišťování obrany České republiky 18.06.2020
A1441 Zajišťování obrany České republiky 15.07.2020
A1461 Agenda mediátorů 01.06.2016
A1461 Agenda mediátorů 30.05.2018
A1461 Agenda mediátorů 29.08.2018
A1461 Agenda mediátorů 21.09.2018
A1481 Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů významné pro výživu a zemědělství 30.01.2013
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.05.2013
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.12.2017
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.06.2019
A1521 Označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití 01.09.2014
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.06.2013
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.07.2017
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.09.2019
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 15.03.2020
A1541 Agenda Ústavního soudu 03.06.2016
A1541 Agenda Ústavního soudu 12.07.2018
A1541 Agenda Ústavního soudu 18.10.2018
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 20.08.2013
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 25.04.2017
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 21.08.2018
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 21.09.2018
A1581 Státní pozemkový úřad 01.11.2016
A1601 Krajské referendum 04.07.2015
A1601 Krajské referendum 01.06.2017
A1601 Krajské referendum 22.06.2017
A1601 Krajské referendum 01.12.2019
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 02.12.2013
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.11.2017
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 12.12.2018
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 18.06.2019
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.10.2019
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 06.12.2013
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí 13.12.2013
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí 01.07.2015
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí 17.03.2020
A1661 Kontrolní řád 17.03.2014
A1681 Povinné značení lihu 01.10.2014
A1681 Povinné značení lihu 27.04.2019
A1701 Mezinárodní spolupráce při správě daní 15.10.2014
A1721 Kybernetická bezpečnost 01.01.2015
A1721 Kybernetická bezpečnost 29.11.2017
A1721 Kybernetická bezpečnost 08.01.2018
A1721 Kybernetická bezpečnost 19.04.2018
A1721 Kybernetická bezpečnost 02.07.2018
A1722 Správa spotřebních daní 10.01.2015
A1722 Správa spotřebních daní 28.05.2018
A1722 Správa spotřebních daní 24.04.2019
A1741 Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 21.11.2015
A1761 Státní služba 01.08.2016
A1761 Státní služba 20.07.2017
A1761 Státní služba 09.11.2018
A1761 Státní služba 01.03.2019
A1761 Státní služba 11.06.2019
A1761 Státní služba 25.07.2019
A1761 Státní služba 21.10.2019
A1781 Insolvence 01.06.2015
A1801 Těžba rašelin 01.10.2015
A1802 Prekurzory výbušnin 16.11.2015
A1802 Prekurzory výbušnin 07.09.2019
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 01.11.2015
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 18.12.2017
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 22.05.2020
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 01.11.2015
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 15.06.2018
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 23.10.2019
A1821 Ekonomická diplomacie a koordinace vnějších ekonomických vztahů 01.11.2015
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 01.07.2016
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 18.12.2017
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 21.05.2020
A1861 o vojácích z povolání 01.07.2016
A1861 o vojácích z povolání 27.11.2017
A1861 o vojácích z povolání 14.12.2018
A1881 Evidence tržeb 01.09.2016
A1901 Insolvenční správci 01.12.2016
A1901 Insolvenční správci 03.05.2017
A1901 Insolvenční správci 22.05.2018
A1901 Insolvenční správci 31.08.2018
A1901 Insolvenční správci 21.09.2018
A1901 Insolvenční správci 20.05.2020
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 01.12.2016
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 14.05.2018
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 30.08.2018
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 21.09.2018
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 11.01.2017
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 21.08.2018
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 28.08.2018
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 20.09.2018
A1922 Oběti trestné činnosti 11.01.2017
A1922 Oběti trestné činnosti 09.05.2017
A1922 Oběti trestné činnosti 27.11.2017
A1922 Oběti trestné činnosti 31.08.2018
A1922 Oběti trestné činnosti 20.09.2018
A1922 Oběti trestné činnosti 26.05.2020
A1941 Střet zájmů 29.08.2017
A1941 Střet zájmů 31.08.2017
A1941 Střet zájmů 01.09.2017
A1941 Střet zájmů 12.09.2017
A1941 Střet zájmů 27.02.2018
A1941 Střet zájmů 10.01.2019
A1941 Střet zájmů 15.10.2019
A1941 Střet zájmů 08.01.2020
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 01.03.2017
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 21.05.2018
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 31.08.2018
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 21.09.2018
A2106 Zákon o podpoře sportu 23.08.2018
A2106 Zákon o podpoře sportu 01.06.2020
A2106 Zákon o podpoře sportu 12.06.2020
A3082 Školský zákon 01.09.2017
A3663 RPP111 06.03.2017
A3663 RPP111 07.03.2017
A3685 rejstřík škol a školských zařízení 31.03.2017
A3726 eRecept 01.07.2017
A3726 eRecept 06.11.2017
A3726 eRecept 01.12.2019
A3772 Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 19.07.2017
A3783 Statistika České národní banky 14.07.2017
A3783 Statistika České národní banky 17.04.2020
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.07.2017
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 27.09.2018
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 03.12.2018
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 09.01.2019
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 03.07.2019
A3791 Zákon o vysokých školách 19.07.2017
A3905 Atomový zákon 18.10.2017
A3905 Atomový zákon 09.04.2018
A3925 Elektronická identifikace, autentizace a vydávání certifikátů 04.09.2017
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 01.07.2018
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 02.07.2018
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 01.07.2018
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 02.07.2018
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 08.11.2017
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 04.01.2018
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 11.04.2018
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 11.11.2019
A4047 Evidence svěřenských fondů 01.01.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 11.01.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 19.01.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 14.03.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 13.04.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 26.04.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 18.10.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 27.09.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 01.01.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 04.01.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 19.01.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 14.03.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 13.04.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 26.04.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 11.05.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 15.06.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 25.06.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 10.12.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 01.02.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 04.07.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 06.09.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 16.11.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 07.01.2020
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 01.01.2018
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 12.06.2018
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 21.09.2018
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 16.03.2019
A4265 Dohled v oblasti služeb vytvářejících důvěru 05.02.2018
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 25.06.2018
A4267 Dohled v oblasti elektronické identifikace 05.02.2018
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 09.02.2018
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 26.02.2019
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 16.08.2019
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 15.02.2018
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 26.04.2018
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 08.10.2018
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 21.05.2020
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 16.10.2018
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 01.10.2018
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti 02.10.2018
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti 04.12.2018
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí 02.10.2018
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí 30.06.2020
A5517 Mezinárodní vojenské organizace vzniklé na základě mezinárodní smlouvy 28.01.2019
A5888 Seznam výzkumných organizací 07.05.2019
A6691 Centrální místo služeb 26.11.2019
A7224 Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) 22.04.2020
A7264 Zákon o uznávání odborné kvalifikace 16.07.2020
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 01.01.2021
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 02.01.2021
A7385 Agenda zákona o realitním zprostředkování 11.06.2020