08.12.2023 Rozcestník vygenerovaných agend

Kód agendy Název agendy Platnost od
A2 Evidence občanských sdružení, jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou 06.01.2014
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 01.05.2015
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 19.05.2017
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 14.06.2017
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 08.11.2017
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 16.01.2018
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 26.09.2018
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 16.03.2019
A3 Registrace politických stran a politických hnutí 28.11.2020
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí 01.04.2016
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí 12.03.2019
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí 20.11.2020
A5 Církve a náboženské společnosti 26.02.2016
A5 Církve a náboženské společnosti 22.04.2020
A5 Církve a náboženské společnosti 15.07.2022
A5 Církve a náboženské společnosti 16.11.2022
A6 Seznam auditorů 15.09.2016
A6 Seznam auditorů 12.06.2018
A6 Seznam auditorů 19.09.2018
A6 Seznam auditorů 07.04.2021
A6 Seznam auditorů 15.07.2021
A6 Seznam auditorů 22.09.2023
A7 Seznam daňových poradců 01.11.2014
A7 Seznam daňových poradců 26.04.2018
A7 Seznam daňových poradců 16.03.2021
A7 Seznam daňových poradců 08.04.2021
A7 Seznam daňových poradců 15.07.2021
A8 Advokacie 01.01.2014
A8 Advokacie 22.05.2018
A8 Advokacie 31.08.2018
A8 Advokacie 20.09.2018
A8 Advokacie 12.02.2021
A8 Advokacie 02.10.2021
A8 Advokacie 29.04.2022
A8 Advokacie 06.01.2023
A8 Advokacie 12.01.2023
A8 Advokacie 11.10.2023
A11 Dohled nad finančním trhem 19.03.2016
A11 Dohled nad finančním trhem 27.06.2018
A11 Dohled nad finančním trhem 09.03.2022
A11 Dohled nad finančním trhem 27.05.2022
A11 Dohled nad finančním trhem 02.09.2023
A22 Stavební spoření 01.01.2015
A22 Stavební spoření 26.11.2018
A22 Stavební spoření 16.03.2019
A22 Stavební spoření 27.04.2019
A22 Stavební spoření 24.04.2021
A22 Stavební spoření 16.11.2023
A23 Provádění mezinárodních sankcí 01.01.2015
A23 Provádění mezinárodních sankcí 04.05.2017
A23 Provádění mezinárodních sankcí 16.03.2021
A24 Hospodaření s majetkem státu 03.01.2017
A24 Hospodaření s majetkem státu 19.10.2017
A24 Hospodaření s majetkem státu 09.01.2019
A24 Hospodaření s majetkem státu 20.08.2019
A24 Hospodaření s majetkem státu 15.05.2020
A24 Hospodaření s majetkem státu 20.02.2021
A24 Hospodaření s majetkem státu 07.10.2022
A24 Hospodaření s majetkem státu 15.04.2023
A24 Hospodaření s majetkem státu 08.06.2023
A24 Hospodaření s majetkem státu 23.06.2023
A24 Hospodaření s majetkem státu 11.10.2023
A25 Umělé přerušení těhotenství 01.07.2015
A25 Umělé přerušení těhotenství 06.03.2021
A25 Umělé přerušení těhotenství 27.01.2022
A25 Umělé přerušení těhotenství 11.03.2022
A26 Veřejné neziskové zdravotnické zařízení 23.11.2011
A27 Komory 02.08.2012
A27 Komory 08.10.2021
A27 Komory 27.01.2022
A27 Komory 11.03.2022
A27 Komory 25.05.2022
A27 Komory 28.05.2022
A27 Komory 28.10.2023
A28 Biocidní přípravky 16.10.2012
A29 Lázeňství 23.11.2011
A29 Lázeňství 05.03.2021
A29 Lázeňství 27.01.2022
A29 Lázeňství 11.03.2022
A29 Lázeňství 13.09.2023
A29 Lázeňství 11.10.2023
A30 Zdravotní pojišťovny 23.11.2011
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích 01.07.2015
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích 23.03.2018
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích 18.05.2021
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích 14.07.2021
A32 Pohřebnictví 02.07.2012
A32 Pohřebnictví 10.07.2018
A32 Pohřebnictví 20.07.2018
A32 Pohřebnictví 06.08.2018
A32 Pohřebnictví 20.08.2018
A32 Pohřebnictví 28.02.2019
A32 Pohřebnictví 21.11.2020
A32 Pohřebnictví 16.09.2021
A42 Místní poplatky 19.05.2014
A42 Místní poplatky 19.12.2017
A42 Místní poplatky 04.01.2018
A42 Místní poplatky 13.06.2018
A42 Místní poplatky 26.09.2018
A42 Místní poplatky 21.05.2019
A42 Místní poplatky 25.05.2021
A42 Místní poplatky 14.07.2021
A42 Místní poplatky 15.01.2022
A42 Místní poplatky 15.07.2022
A42 Místní poplatky 22.11.2022
A42 Místní poplatky 14.12.2022
A42 Místní poplatky 11.01.2023
A42 Místní poplatky 27.04.2023
A42 Místní poplatky 11.10.2023
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 16.11.2016
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 19.10.2017
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 12.06.2018
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 11.11.2021
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 10.02.2023
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 02.03.2023
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 11.10.2023
A44 Stanovení stálých volebních okrsků 30.11.2011
A45 Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu 30.11.2011
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství 23.06.2015
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství 15.07.2020
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství 06.11.2020
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství 18.05.2021
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 30.11.2011
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 31.05.2019
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 15.12.2020
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 15.02.2022
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě 25.05.2022
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 30.11.2011
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 23.10.2017
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 18.03.2021
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) 20.10.2023
A49 Péče o zdraví lidu 13.02.2012
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 13.02.2012
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 02.06.2021
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 08.12.2021
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 06.05.2022
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 10.05.2023
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 25.08.2023
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami 11.10.2023
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě 20.12.2013
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě 27.10.2020
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě 21.05.2021
A52 Veřejné dražby 30.11.2011
A52 Veřejné dražby 11.09.2018
A52 Veřejné dražby 09.03.2021
A53 Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon 01.11.2012
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek 24.04.2018
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek 28.03.2019
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek 27.04.2021
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek 20.01.2022
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 01.05.2016
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 30.05.2018
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 07.09.2019
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 26.11.2020
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 23.02.2022
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 10.06.2022
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě 22.09.2022
A100 Systém základních registrů 03.03.2017
A100 Systém základních registrů 25.01.2019
A100 Systém základních registrů 24.02.2021
A100 Systém základních registrů 22.02.2023
A100 Systém základních registrů 01.04.2023
A100 Systém základních registrů 02.06.2023
A100 Systém základních registrů 28.10.2023
A101 Základní registr - registr obyvatel 31.01.2012
A101 Základní registr - registr obyvatel 27.06.2018
A101 Základní registr - registr obyvatel 11.09.2018
A101 Základní registr - registr obyvatel 04.07.2019
A101 Základní registr - registr obyvatel 21.10.2020
A101 Základní registr - registr obyvatel 31.01.2022
A101 Základní registr - registr obyvatel 01.02.2022
A101 Základní registr - registr obyvatel 23.02.2023
A101 Základní registr - registr obyvatel 06.04.2023
A102 Základní registr - registr osob 31.01.2012
A102 Základní registr - registr osob 01.06.2017
A102 Základní registr - registr osob 13.09.2018
A102 Základní registr - registr osob 19.02.2019
A102 Základní registr - registr osob 20.06.2019
A102 Základní registr - registr osob 02.12.2020
A102 Základní registr - registr osob 05.08.2021
A102 Základní registr - registr osob 22.10.2021
A102 Základní registr - registr osob 23.05.2022
A102 Základní registr - registr osob 21.06.2022
A102 Základní registr - registr osob 25.02.2023
A102 Základní registr - registr osob 15.03.2023
A102 Základní registr - registr osob 03.05.2023
A103 Základní registr - registr územní identifikace 31.01.2012
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí 26.11.2020
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí 03.02.2021
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí 21.01.2022
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí 01.02.2022
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí 01.04.2022
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí 25.05.2023
A104 Základní registr - registr práv a povinností 31.01.2012
A104 Základní registr - registr práv a povinností 23.08.2018
A104 Základní registr - registr práv a povinností 01.01.2021
A104 Základní registr - registr práv a povinností 19.12.2022
A104 Základní registr - registr práv a povinností 22.02.2023
A104 Základní registr - registr práv a povinností 08.03.2023
A104 Základní registr - registr práv a povinností 01.04.2023
A110 Správa referenčních údajů RPP 01.05.2015
A110 Správa referenčních údajů RPP 13.01.2021
A110 Správa referenčních údajů RPP 22.02.2023
A110 Správa referenčních údajů RPP 01.04.2023
A112 Správa registru RPP 01.05.2015
A112 Správa registru RPP 26.01.2018
A112 Správa registru RPP 18.07.2020
A112 Správa registru RPP 01.01.2021
A112 Správa registru RPP 22.02.2023
A112 Správa registru RPP 01.04.2023
A112 Správa registru RPP 13.04.2023
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 13.02.2012
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 22.05.2017
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 21.06.2018
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 20.07.2018
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 14.01.2019
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 20.08.2019
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 12.11.2019
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 20.09.2020
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 16.03.2021
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 30.06.2021
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 26.02.2022
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 22.02.2023
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy 01.04.2023
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 07.01.2016
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 11.07.2017
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 21.03.2019
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 16.09.2021
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla 01.02.2022
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 25.05.2016
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 11.07.2017
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 23.01.2021
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 18.06.2022
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 18.04.2023
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic 28.10.2023
A117 Občanské průkazy 01.01.2016
A117 Občanské průkazy 31.05.2017
A117 Občanské průkazy 10.07.2017
A117 Občanské průkazy 01.07.2018
A117 Občanské průkazy 01.03.2019
A117 Občanské průkazy 03.11.2020
A117 Občanské průkazy 05.11.2021
A117 Občanské průkazy 12.11.2021
A117 Občanské průkazy 03.02.2022
A117 Občanské průkazy 10.02.2022
A117 Občanské průkazy 15.03.2023
A117 Občanské průkazy 25.03.2023
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 01.01.2016
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 31.05.2017
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 11.07.2017
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 01.07.2018
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 09.03.2019
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 04.11.2020
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 28.10.2021
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 17.11.2021
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 03.02.2022
A118 Cestovní doklady občanů České republiky 10.02.2022
A119 Informační systém datových schránek 16.06.2015
A119 Informační systém datových schránek 30.03.2018
A119 Informační systém datových schránek 18.12.2019
A119 Informační systém datových schránek 11.02.2021
A119 Informační systém datových schránek 16.02.2022
A119 Informační systém datových schránek 01.01.2023
A119 Informační systém datových schránek 22.02.2023
A119 Informační systém datových schránek 01.04.2023
A119 Informační systém datových schránek 20.10.2023
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 01.01.2014
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 30.05.2018
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 31.08.2018
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 27.09.2018
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 01.06.2019
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 12.10.2019
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 08.06.2021
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 11.11.2021
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 16.11.2023
A121 Živnostenské podnikání 01.05.2016
A121 Živnostenské podnikání 18.12.2017
A121 Živnostenské podnikání 01.05.2018
A121 Živnostenské podnikání 03.07.2019
A121 Živnostenské podnikání 15.01.2021
A121 Živnostenské podnikání 14.06.2022
A123 Územní identifikace 01.01.2017
A123 Územní identifikace 25.05.2017
A123 Územní identifikace 10.07.2017
A123 Územní identifikace 26.09.2018
A123 Územní identifikace 10.01.2019
A123 Územní identifikace 08.01.2021
A123 Územní identifikace 03.02.2021
A123 Územní identifikace 26.08.2021
A123 Územní identifikace 21.01.2022
A123 Územní identifikace 09.02.2022
A123 Územní identifikace 01.04.2022
A123 Územní identifikace 18.06.2022
A123 Územní identifikace 17.11.2022
A124 Katastr nemovitostí 15.07.2014
A124 Katastr nemovitostí 19.05.2017
A124 Katastr nemovitostí 17.07.2017
A124 Katastr nemovitostí 08.03.2018
A124 Katastr nemovitostí 01.10.2018
A124 Katastr nemovitostí 09.04.2019
A124 Katastr nemovitostí 04.06.2019
A124 Katastr nemovitostí 03.07.2019
A124 Katastr nemovitostí 13.08.2019
A124 Katastr nemovitostí 30.01.2021
A124 Katastr nemovitostí 27.05.2021
A124 Katastr nemovitostí 28.05.2021
A124 Katastr nemovitostí 03.06.2021
A124 Katastr nemovitostí 13.07.2021
A124 Katastr nemovitostí 24.08.2021
A124 Katastr nemovitostí 18.02.2022
A124 Katastr nemovitostí 08.04.2022
A124 Katastr nemovitostí 07.10.2022
A124 Katastr nemovitostí 05.01.2023
A124 Katastr nemovitostí 14.06.2023
A124 Katastr nemovitostí 14.09.2023
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 01.02.2015
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 01.07.2017
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 01.10.2018
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 30.01.2021
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 12.01.2022
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 03.05.2022
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 29.07.2022
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 05.09.2022
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 30.11.2022
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 26.01.2023
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 25.08.2023
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 16.09.2023
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 26.09.2023
A325 ISDS - Seznam orgánů veřejné moci 16.06.2015
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS 01.05.2018
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS 15.01.2021
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS 22.02.2023
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS 01.04.2023
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy 01.04.2016
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy 30.04.2019
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy 14.07.2021
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR 26.03.2012
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR 12.11.2019
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR 19.01.2021
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR 01.03.2023
A333 Procesní modelování agend veřejné správy 11.12.2012
A333 Procesní modelování agend veřejné správy 08.01.2021
A333 Procesní modelování agend veřejné správy 22.02.2023
A333 Procesní modelování agend veřejné správy 01.04.2023
A337 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15.06.2012
A337 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 21.05.2020
A337 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 20.11.2020
A337 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 03.08.2021
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2015
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 28.05.2020
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 28.11.2020
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 28.01.2021
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 08.04.2021
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 15.02.2023
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 05.08.2023
A341 Požární ochrana 22.06.2012
A341 Požární ochrana 19.12.2019
A341 Požární ochrana 21.11.2020
A341 Požární ochrana 09.12.2020
A341 Požární ochrana 19.01.2021
A341 Požární ochrana 05.08.2021
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 01.07.2016
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 26.04.2019
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 19.01.2021
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 05.08.2023
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích) 16.09.2023
A344 PVS - Portál veřejné správy 17.11.2017
A344 PVS - Portál veřejné správy 03.07.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 15.08.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 27.09.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 02.11.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 23.11.2018
A344 PVS - Portál veřejné správy 30.01.2021
A344 PVS - Portál veřejné správy 26.03.2021
A344 PVS - Portál veřejné správy 17.04.2021
A344 PVS - Portál veřejné správy 14.07.2021
A344 PVS - Portál veřejné správy 02.02.2022
A344 PVS - Portál veřejné správy 01.04.2022
A344 PVS - Portál veřejné správy 19.12.2022
A344 PVS - Portál veřejné správy 24.02.2023
A344 PVS - Portál veřejné správy 25.02.2023
A344 PVS - Portál veřejné správy 15.03.2023
A344 PVS - Portál veřejné správy 01.04.2023
A344 PVS - Portál veřejné správy 07.04.2023
A344 PVS - Portál veřejné správy 25.04.2023
A345 Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy 02.03.2012
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 08.04.2019
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 05.03.2020
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 15.12.2020
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 01.04.2021
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 05.11.2021
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 04.05.2022
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 17.06.2022
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 22.02.2023
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 01.04.2023
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 18.08.2023
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 20.10.2023
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy 21.10.2023
A350 Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků) 02.03.2012
A351 Dočasná ochrana 02.03.2012
A353 Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem 02.03.2012
A354 Registrace zájmových sdružení právnických osob 01.07.2012
A363 Program MEDIA 2007 02.03.2012
A366 Správa Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 21.12.2011
A367 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 21.12.2011
A367 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu 30.11.2021
A368 Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností 21.12.2011
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 21.12.2011
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 11.11.2022
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 23.11.2022
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 29.04.2023
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná) 21.12.2011
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná) 16.11.2022
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná) 29.04.2023
A372 Knihovní zákon 26.03.2012
A372 Knihovní zákon 18.07.2018
A372 Knihovní zákon 15.12.2021
A373 Zákon o neperiodických publikacích 21.12.2011
A373 Zákon o neperiodických publikacích 02.05.2018
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 02.03.2012
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 29.11.2022
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 05.04.2023
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze 02.03.2012
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze 03.08.2021
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze 26.08.2021
A376 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty 18.02.2015
A376 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty 09.02.2022
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy 26.03.2012
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy 22.05.2018
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy 07.09.2021
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 02.03.2012
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 27.05.2022
A379 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy 21.12.2011
A379 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy 07.09.2021
A380 Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství 02.03.2012
A380 Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství 29.11.2022
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 21.12.2011
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 29.11.2022
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 03.05.2023
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 21.12.2011
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 17.03.2021
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 26.08.2021
A384 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 02.03.2012
A384 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 27.02.2021
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 18.12.2014
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 22.05.2018
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 26.06.2018
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 26.02.2019
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 06.01.2023
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 11.01.2023
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 25.04.2023
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 28.06.2023
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 05.09.2023
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány 22.11.2023
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 10.01.2015
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 04.05.2017
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti 16.03.2021
A388 Veřejné rozpočty 01.02.2017
A388 Veřejné rozpočty 08.10.2018
A388 Veřejné rozpočty 21.07.2020
A388 Veřejné rozpočty 17.03.2021
A388 Veřejné rozpočty 07.04.2021
A388 Veřejné rozpočty 22.09.2023
A388 Veřejné rozpočty 20.10.2023
A389 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 01.02.2015
A389 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků 17.02.2021
A392 Celnictví 02.10.2016
A392 Celnictví 04.10.2019
A392 Celnictví 03.01.2020
A392 Celnictví 01.08.2020
A392 Celnictví 17.04.2021
A392 Celnictví 01.12.2022
A392 Celnictví 03.12.2022
A392 Celnictví 06.12.2022
A392 Celnictví 11.01.2023
A392 Celnictví 12.01.2023
A392 Celnictví 07.03.2023
A392 Celnictví 28.07.2023
A394 Finanční kontrola 01.06.2015
A394 Finanční kontrola 29.05.2018
A394 Finanční kontrola 13.06.2019
A394 Finanční kontrola 17.07.2020
A394 Finanční kontrola 07.04.2021
A394 Finanční kontrola 14.07.2021
A394 Finanční kontrola 08.09.2022
A395 Soudní poplatky 01.02.2015
A395 Soudní poplatky 22.05.2018
A395 Soudní poplatky 03.03.2021
A395 Soudní poplatky 14.09.2023
A397 Cenová regulace a kontrola 15.09.2016
A397 Cenová regulace a kontrola 04.06.2018
A397 Cenová regulace a kontrola 17.12.2018
A397 Cenová regulace a kontrola 19.02.2019
A397 Cenová regulace a kontrola 22.02.2020
A397 Cenová regulace a kontrola 06.02.2021
A400 Účetnictví 01.01.2015
A400 Účetnictví 12.03.2021
A401 Odškodnění - restituční řízení 01.01.2015
A401 Odškodnění - restituční řízení 01.04.2021
A401 Odškodnění - restituční řízení 29.04.2022
A401 Odškodnění - restituční řízení 28.05.2022
A401 Odškodnění - restituční řízení 24.06.2022
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 01.02.2015
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 19.02.2019
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 26.02.2019
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 20.05.2020
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 03.06.2021
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 28.02.2023
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření 05.05.2023
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 01.01.2017
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 30.05.2018
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 27.02.2019
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 23.05.2019
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 01.04.2022
A404 Provozování loterií a jiných podobných her 02.06.2022
A405 Správní poplatky 01.01.2015
A405 Správní poplatky 18.06.2018
A405 Správní poplatky 01.04.2021
A405 Správní poplatky 14.09.2023
A409 Správa státních hranic 05.04.2013
A409 Správa státních hranic 16.06.2021
A409 Správa státních hranic 07.12.2021
A414 Matriky 23.06.2015
A414 Matriky 14.06.2019
A414 Matriky 24.09.2020
A414 Matriky 06.11.2020
A414 Matriky 14.07.2021
A414 Matriky 22.09.2022
A416 Registrované partnerství 23.06.2015
A416 Registrované partnerství 05.06.2020
A416 Registrované partnerství 07.11.2020
A416 Registrované partnerství 19.05.2021
A416 Registrované partnerství 02.06.2022
A418 Policie České republiky 16.01.2017
A418 Policie České republiky 01.09.2019
A418 Policie České republiky 12.03.2021
A418 Policie České republiky 21.10.2023
A419 Zbraně a střelivo 07.10.2016
A419 Zbraně a střelivo 19.06.2018
A419 Zbraně a střelivo 05.09.2019
A419 Zbraně a střelivo 07.09.2021
A419 Zbraně a střelivo 02.06.2022
A419 Zbraně a střelivo 05.08.2023
A420 Obecní policie 06.10.2016
A420 Obecní policie 19.06.2018
A420 Obecní policie 23.08.2019
A420 Obecní policie 01.01.2021
A420 Obecní policie 05.08.2023
A421 Ochrana svědka a dalších osob 13.06.2012
A421 Ochrana svědka a dalších osob 14.07.2021
A423 Územní členění státu 03.08.2012
A423 Územní členění státu 13.11.2020
A423 Územně správní členění státu 12.01.2021
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností 21.12.2011
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností 26.11.2020
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 12.01.2021
A429 Sjednávání a schvalování mezinárodních smluv v oblasti kultury 21.12.2011
A431 Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů 02.03.2012
A431 Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů 30.11.2021
A432 Autorské právo 21.12.2011
A432 Autorské právo 25.06.2021
A434 Památková péče 01.04.2015
A434 Památková péče 14.01.2020
A434 Památková péče 16.06.2021
A434 Památková péče 13.07.2021
A445 Tiskový zákon 21.12.2011
A445 Tiskový zákon 27.04.2018
A445 Tiskový zákon 02.03.2021
A445 Tiskový zákon 14.09.2022
A450 Podpora kultury 02.03.2012
A450 Podpora kultury 30.11.2021
A451 Ocenění v oblasti kultury 21.12.2011
A451 Ocenění v oblasti kultury 31.08.2021
A452 Zákon o audiovizi 02.02.2015
A452 Zákon o audiovizi 27.11.2018
A452 Zákon o audiovizi 08.12.2021
A452 Zákon o audiovizi 03.08.2022
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 16.06.2014
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 01.03.2019
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 03.09.2019
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 15.01.2021
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 18.02.2022
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 23.06.2023
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání 14.09.2023
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky 02.02.2015
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky 16.03.2018
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky 07.09.2021
A460 Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních 07.12.2012
A467 Všeobecná zdravotní pojišťovna 21.12.2011
A470 Lidské tkáně a orgány 01.07.2015
A470 Lidské tkáně a orgány 16.04.2018
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí 20.06.2019
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí 26.03.2021
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí 16.02.2022
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí 02.06.2022
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí 06.01.2023
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 01.07.2015
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 15.05.2021
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 27.01.2022
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 26.02.2022
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 11.03.2022
A476 Ochrana veřejného zdraví 01.07.2015
A476 Ochrana veřejného zdraví 04.09.2017
A476 Ochrana veřejného zdraví 01.10.2017
A476 Ochrana veřejného zdraví 24.09.2018
A476 Ochrana veřejného zdraví 22.04.2019
A476 Ochrana veřejného zdraví 25.05.2019
A476 Ochrana veřejného zdraví 23.03.2022
A476 Ochrana veřejného zdraví 09.08.2022
A476 Ochrana veřejného zdraví 15.02.2023
A476 Ochrana veřejného zdraví 18.04.2023
A479 Agenda soudních exekutorů 01.06.2016
A479 Agenda soudních exekutorů 25.06.2018
A479 Agenda soudních exekutorů 25.09.2018
A479 Agenda soudních exekutorů 26.11.2018
A479 Agenda soudních exekutorů 10.01.2019
A479 Agenda soudních exekutorů 16.09.2021
A479 Agenda soudních exekutorů 13.05.2022
A479 Agenda soudních exekutorů 11.10.2023
A480 Agenda probační a mediační 01.12.2016
A480 Agenda probační a mediační 13.06.2018
A480 Agenda probační a mediační 21.09.2018
A480 Agenda probační a mediační 11.02.2021
A480 Agenda probační a mediační 25.10.2022
A480 Agenda probační a mediační 19.10.2023
A481 Soudní agenda 07.10.2016
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 10.12.2018
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 25.05.2021
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 17.09.2021
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 01.02.2022
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 03.06.2022
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 21.04.2023
A481 Soudní agenda a Justiční akademie 13.09.2023
A482 Působnost Ministerstva spravedlnosti 01.01.2014
A483 Rejstřík trestů 05.10.2016
A483 Rejstřík trestů 01.07.2017
A483 Rejstřík trestů 10.07.2017
A483 Rejstřík trestů 21.08.2018
A483 Rejstřík trestů 10.12.2018
A483 Rejstřík trestů 10.04.2019
A483 Rejstřík trestů 04.07.2019
A483 Rejstřík trestů 09.01.2020
A483 Rejstřík trestů 10.02.2021
A483 Rejstřík trestů 01.02.2022
A483 Rejstřík trestů 12.02.2022
A483 Rejstřík trestů 06.04.2023
A483 Rejstřík trestů 18.07.2023
A483 Rejstřík trestů 02.11.2023
A484 Agenda notářů 01.06.2016
A484 Agenda notářů 25.06.2018
A484 Agenda notářů 18.10.2018
A484 Agenda notářů 26.10.2019
A484 Agenda notářů 25.05.2021
A484 Agenda notářů 01.09.2021
A484 Agenda notářů 18.09.2021
A484 Agenda notářů 03.11.2021
A484 Agenda notářů 25.10.2022
A484 Agenda notářů 11.10.2023
A485 Správa základního registru osob 02.03.2012
A485 Správa základního registru osob 01.01.2018
A485 Správa základního registru osob 01.12.2020
A530 Sociální služby 01.11.2015
A530 Sociální služby 25.06.2018
A530 Sociální služby 03.08.2021
A530 Sociální služby 13.05.2022
A531 Zaměstnanost 01.11.2015
A531 Zaměstnanost 29.05.2018
A531 Zaměstnanost 17.12.2019
A531 Zaměstnanost 14.07.2021
A531 Zaměstnanost 13.05.2022
A532 Inspekce práce 01.11.2015
A532 Inspekce práce 20.04.2021
A532 Inspekce práce 14.07.2021
A533 Diplomatické a služební pasy ČR 11.04.2016
A533 Diplomatické a služební pasy ČR 08.01.2021
A543 Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní 11.09.2014
A543 Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní 04.06.2021
A545 Kontrolní činnost 01.07.2015
A545 Kontrolní činnost 04.12.2018
A545 Kontrolní činnost 21.11.2020
A545 Kontrolní činnost 22.03.2022
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 28.01.2015
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 08.11.2017
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 21.11.2018
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 04.05.2019
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 28.12.2020
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 07.05.2021
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945 28.11.2023
A547 Bezpečnostní řízení 31.01.2012
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 02.01.2015
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 08.11.2017
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 21.11.2018
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 04.05.2019
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 24.11.2020
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 07.05.2021
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 28.11.2023
A549 Péče o válečné hroby 17.05.2013
A549 Péče o válečné hroby 08.11.2017
A549 Péče o válečné hroby 27.11.2018
A549 Péče o válečné hroby 04.05.2019
A549 Péče o válečné hroby 30.11.2020
A549 Péče o válečné hroby 07.05.2021
A549 Péče o válečné hroby 27.10.2021
A549 Péče o válečné hroby 28.11.2023
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 31.01.2012
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 08.11.2017
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 28.11.2018
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 13.01.2021
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 07.05.2021
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 27.10.2021
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 28.11.2023
A551 Péče o válečné veterány 02.01.2015
A551 Péče o válečné veterány 08.11.2017
A551 Péče o válečné veterány 30.11.2018
A551 Péče o válečné veterány 11.05.2019
A551 Péče o válečné veterány 04.12.2019
A551 Péče o válečné veterány 28.12.2020
A551 Péče o válečné veterány 07.05.2021
A551 Péče o válečné veterány 18.05.2021
A551 Péče o válečné veterány 05.08.2021
A551 Péče o válečné veterány 05.11.2021
A551 Péče o válečné veterány 16.02.2022
A551 Péče o válečné veterány 11.10.2023
A551 Péče o válečné veterány 28.11.2023
A552 Výkon zpravodajské činnosti 02.03.2012
A553 Provádění důchodového pojištění vojáků z povolání 21.12.2011
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 21.04.2016
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 20.12.2017
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 12.12.2018
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 10.04.2019
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 16.08.2019
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 08.01.2021
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 14.07.2021
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 27.01.2022
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání 16.12.2022
A555 Poskytování dávek sociální péče poživatelům důchodu od MO 21.12.2011
A556 Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže 29.10.2016
A556 Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže 13.02.2021
A560 Geologické práce 01.04.2015
A560 Geologické práce 09.10.2017
A560 Geologické práce 27.09.2018
A560 Geologické práce 24.11.2020
A561 Podpora regionálního rozvoje 07.02.2014
A561 Podpora regionálního rozvoje 31.01.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 05.02.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 04.05.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 28.05.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 01.10.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 10.12.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 20.12.2018
A561 Podpora regionálního rozvoje 08.12.2020
A561 Podpora regionálního rozvoje 03.08.2021
A561 Podpora regionálního rozvoje 10.06.2022
A561 Podpora regionálního rozvoje 10.08.2022
A562 Plemenářský zákon 16.07.2015
A562 Plemenářský zákon 04.05.2017
A562 Plemenářský zákon 02.07.2018
A562 Plemenářský zákon 18.06.2020
A562 Plemenářský zákon 14.07.2021
A562 Plemenářský zákon 20.10.2023
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 01.08.2015
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 10.10.2017
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 27.09.2018
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 17.11.2020
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy 10.05.2023
A564 Ochrana práv k odrůdám 01.02.2015
A564 Ochrana práv k odrůdám 24.02.2021
A565 Územní plánování a stavební řád 18.06.2016
A565 Územní plánování a stavební řád 19.02.2018
A565 Územní plánování a stavební řád 21.05.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 28.05.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 31.05.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 28.06.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 25.07.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 07.09.2019
A565 Územní plánování a stavební řád 01.10.2019
A565 Stavební řád 16.06.2021
A565 Stavební řád 30.06.2021
A565 Stavební řád 01.06.2022
A565 Stavební řád 31.05.2023
A565 Stavební řád 09.11.2023
A567 Vyvlastnění 02.03.2012
A567 Vyvlastnění 20.08.2018
A567 Vyvlastnění 04.07.2019
A567 Vyvlastnění 29.11.2019
A567 Vyvlastnění 21.11.2020
A567 Vyvlastnění 11.03.2022
A567 Vyvlastnění 21.06.2022
A567 Vyvlastnění 08.12.2022
A567 Vyvlastnění 20.12.2022
A567 Vyvlastnění 31.10.2023
A567 Vyvlastnění 22.11.2023
A569 Agenda speciálního stavebního úřadu 31.01.2012
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 21.12.2011
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 09.05.2017
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 31.08.2018
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 27.04.2019
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících 15.12.2020
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.05.2016
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.07.2017
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 31.07.2017
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 03.09.2018
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.10.2018
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 19.12.2019
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 29.04.2022
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 13.05.2022
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 15.10.2022
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 17.11.2022
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 01.12.2022
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 18.07.2023
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví 19.08.2023
A579 Námořní plavba 21.12.2011
A579 Námořní plavba 09.05.2017
A579 Námořní plavba 10.07.2017
A579 Námořní plavba 09.04.2018
A579 Námořní plavba 31.08.2018
A579 Námořní plavba 22.05.2020
A579 Námořní plavba 05.01.2023
A584 Výkon činnosti dotčeného orgánu ve věcech všech druhů dopravy na úseku územního plánování 31.01.2012
A588 Zákon o hnojivech 01.02.2015
A588 Zákon o hnojivech 11.02.2021
A589 Zemědělské veřejné sklady a zemědělské skladní listy 01.02.2015
A611 Zpracování zpráv pro kontrolní mechanismy mezinárodních úmluv o lidských právech 02.03.2012
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 16.06.2015
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 09.07.2018
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 31.08.2018
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR 21.04.2021
A676 Rejstřík školských právnických osob 01.07.2016
A676 Rejstřík školských právnických osob 27.06.2018
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 21.12.2011
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 28.05.2019
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 05.10.2020
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 07.01.2022
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií 28.05.2022
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí 21.12.2011
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí 24.04.2019
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí 13.10.2020
A681 Vězeňská služba 01.01.2014
A681 Vězeňská služba 22.10.2018
A681 Vězeňská služba 25.05.2021
A681 Vězeňská služba 28.10.2023
A682 Státní zastupitelství 07.10.2016
A682 Státní zastupitelství 11.07.2017
A682 Státní zastupitelství 26.11.2018
A682 Státní zastupitelství 10.03.2021
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 01.03.2016
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 28.03.2017
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 30.11.2017
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 27.02.2018
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 17.01.2019
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 21.05.2019
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 17.12.2019
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 20.11.2020
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 28.01.2021
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 25.05.2021
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 16.02.2022
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 22.09.2023
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 04.10.2023
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu 28.11.2023
A684 Agenda energetického zákona 01.09.2016
A684 Agenda energetického zákona 18.12.2017
A684 Agenda energetického zákona 02.03.2020
A684 Agenda energetického zákona 25.11.2020
A684 Agenda energetického zákona 01.06.2022
A687 Sčítání lidu, domů a bytů 01.08.2014
A687 Sčítání lidu, domů a bytů 03.09.2020
A687 Sčítání lidu, domů a bytů 14.07.2021
A688 Státní statistická služba 01.08.2014
A688 Státní statistická služba 10.07.2017
A688 Státní statistická služba 21.04.2021
A688 Státní statistická služba 14.07.2021
A688 Státní statistická služba 17.06.2022
A688 Státní statistická služba 16.12.2022
A688 Státní statistická služba 14.09.2023
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 01.04.2015
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 13.11.2018
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 03.07.2019
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 12.02.2021
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 23.07.2021
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy 22.12.2021
A696 Zoologické zahrady 15.06.2015
A696 Zoologické zahrady 06.11.2018
A696 Zoologické zahrady 29.12.2020
A703 Registr povolených geneticky modifikovaných organismů, Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů 21.12.2011
A721 Povodňová ochrana v ČR 02.03.2012
A736 Státní podniky 01.06.2013
A736 Státní podniky 01.12.2017
A736 Státní podniky 01.07.2019
A736 Státní podniky 17.11.2020
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 01.07.2015
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 01.12.2017
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 01.07.2019
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz 12.01.2021
A750 Regulace reklamy 01.05.2016
A750 Regulace reklamy 01.12.2017
A750 Regulace reklamy 01.07.2019
A750 Regulace reklamy 29.06.2021
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 01.01.2013
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 18.12.2017
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 01.07.2019
A761 Omezení nočního provozu zastaváren 30.01.2021
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 01.08.2015
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 01.12.2017
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 21.05.2020
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji 18.12.2020
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 01.08.2015
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 01.12.2017
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 01.12.2019
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje 27.11.2020
A788 Povolování vývozu a přepravy zboží dvojího použití, poskytování technické pomoci a zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího užití 01.08.2015
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití 01.12.2017
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití 20.12.2019
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití 18.12.2020
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 01.08.2015
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 01.12.2017
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 01.11.2019
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem 04.12.2020
A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze 20.12.2013
A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze 04.12.2020
A820 Působnost SSHR 02.03.2012
A820 Působnost SSHR 13.11.2017
A820 Působnost SSHR 21.11.2020
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 22.07.2013
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 22.05.2017
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 23.03.2021
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 16.09.2021
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 27.10.2021
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy 03.06.2022
A822 Ochranné známky 01.07.2015
A822 Ochranné známky 11.05.2017
A822 Ochranné známky 21.07.2017
A822 Ochranné známky 10.04.2019
A822 Ochranné známky 13.08.2019
A822 Ochranné známky 12.12.2020
A822 Ochranné známky 06.05.2021
A822 Ochranné známky 17.06.2022
A822 Ochranné známky 03.11.2022
A822 Ochranné známky 29.11.2022
A822 Ochranné známky 24.02.2023
A822 Ochranné známky 22.09.2023
A823 Označení původu a zeměpisná označení 01.07.2015
A823 Označení původu a zeměpisná označení 10.05.2017
A823 Označení původu a zeměpisná označení 21.07.2017
A823 Označení původu a zeměpisná označení 10.04.2019
A823 Označení původu a zeměpisná označení 30.04.2021
A823 Označení původu a zeměpisná označení 03.11.2022
A823 Označení původu a zeměpisná označení 21.09.2023
A824 Patenty 01.07.2015
A824 Patenty 11.05.2017
A824 Patenty 21.07.2017
A824 Patenty 09.04.2019
A824 Patenty 13.08.2019
A824 Patenty 10.12.2020
A824 Patenty 30.04.2021
A824 Patenty 14.07.2021
A824 Patenty 17.06.2022
A824 Patenty 01.12.2022
A824 Patenty 24.02.2023
A824 Patenty 22.09.2023
A825 Užitné vzory 01.07.2015
A825 Užitné vzory 11.05.2017
A825 Užitné vzory 21.07.2017
A825 Užitné vzory 10.04.2019
A825 Užitné vzory 02.08.2019
A825 Užitné vzory 12.03.2021
A825 Užitné vzory 14.07.2021
A825 Užitné vzory 17.06.2022
A825 Užitné vzory 29.11.2022
A825 Užitné vzory 24.02.2023
A825 Užitné vzory 22.09.2023
A826 Průmyslové vzory 01.07.2015
A826 Průmyslové vzory 11.05.2017
A826 Průmyslové vzory 21.07.2017
A826 Průmyslové vzory 10.04.2019
A826 Průmyslové vzory 02.08.2019
A826 Průmyslové vzory 23.03.2021
A826 Průmyslové vzory 17.06.2022
A826 Průmyslové vzory 05.11.2022
A826 Průmyslové vzory 05.01.2023
A826 Průmyslové vzory 22.09.2023
A827 Topografie polovodičových výrobků 01.07.2015
A827 Topografie polovodičových výrobků 11.05.2017
A827 Topografie polovodičových výrobků 21.07.2017
A827 Topografie polovodičových výrobků 07.04.2021
A827 Topografie polovodičových výrobků 23.07.2021
A827 Topografie polovodičových výrobků 21.06.2022
A827 Topografie polovodičových výrobků 05.11.2022
A827 Topografie polovodičových výrobků 24.02.2023
A827 Topografie polovodičových výrobků 22.09.2023
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 01.08.2016
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 22.10.2018
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 16.03.2019
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 19.05.2020
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 14.07.2021
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 11.08.2021
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 02.02.2022
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 21.06.2022
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 22.09.2022
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 05.11.2022
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 29.03.2023
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence 25.05.2023
A841 Evidence případů VP 21.12.2011
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 01.05.2016
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 11.07.2017
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 13.07.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 03.09.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 04.12.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 13.12.2018
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory 30.01.2021
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 21.12.2011
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 21.07.2017
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 18.03.2021
A844 Dohled nad dodržováním zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 21.12.2011
A845 Dohled nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách 21.12.2011
A851 Dozorová činnost v oblasti ochrany osobních údajů 01.06.2016
A851 Dozorová činnost v oblasti ochrany osobních údajů 25.05.2022
A857 Problematika obnovitelných zdrojů energie - biomasa 02.03.2012
A866 Agenda národnostních menšin 02.03.2012
A866 Agenda národnostních menšin 31.10.2017
A866 Agenda národnostních menšin 19.11.2020
A866 Agenda národnostních menšin 11.10.2023
A868 Příprava vládních návrhů zákonů a stanovisek vlády k návrhům zákonů 02.03.2012
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 01.11.2016
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 10.05.2017
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů 18.09.2019
A888 Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv 02.03.2012
A888 Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv 18.05.2021
A893 Protidrogová politika 03.08.2012
A898 Správa národních programů na úseku ochrany přírody a krajiny, evidovaných v systému EDS/SMVS 02.03.2012
A906 Evropský a mezinárodní systém emisního obchodování 02.03.2012
A907 Energetická náročnost budov 02.03.2012
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 01.09.2014
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 01.03.2018
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 06.06.2018
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 04.06.2021
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 05.11.2021
A926 Agenda zákona o poštovních službách 01.02.2017
A926 Agenda zákona o poštovních službách 26.05.2017
A926 Agenda zákona o poštovních službách 01.07.2017
A926 Agenda zákona o poštovních službách 01.02.2019
A926 Agenda zákona o poštovních službách 21.12.2020
A926 Agenda zákona o poštovních službách 26.07.2021
A926 Agenda zákona o poštovních službách 23.03.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 22.09.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 28.09.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 16.11.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 17.11.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 30.11.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 15.12.2022
A926 Agenda zákona o poštovních službách 16.09.2023
A926 Agenda zákona o poštovních službách 19.09.2023
A943 Myslivost 01.01.2017
A943 Myslivost 02.07.2018
A943 Myslivost 24.09.2020
A943 Myslivost 25.01.2023
A943 Myslivost 31.05.2023
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 09.01.2015
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 04.05.2017
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 12.07.2017
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 26.06.2018
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 07.02.2020
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 18.09.2020
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 01.12.2020
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 30.01.2021
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 06.01.2023
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 10.03.2023
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství 25.04.2023
A945 Státní zemědělský intervenční fond 01.09.2015
A945 Státní zemědělský intervenční fond 22.06.2018
A945 Státní zemědělský intervenční fond 08.04.2020
A945 Státní zemědělský intervenční fond 16.09.2021
A945 Státní zemědělský intervenční fond 05.11.2021
A945 Státní zemědělský intervenční fond 22.09.2022
A945 Státní zemědělský intervenční fond 11.10.2023
A946 Státní správa rybářství 01.11.2016
A946 Státní správa rybářství 02.07.2018
A946 Státní správa rybářství 09.04.2019
A946 Státní správa rybářství 07.05.2020
A946 Státní správa rybářství 22.12.2021
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 16.12.2015
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 31.07.2017
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 22.06.2018
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 19.02.2019
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 14.05.2021
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 14.07.2021
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin 18.09.2021
A958 Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami 02.03.2012
A958 Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami 26.08.2021
A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.11.2015
A961 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 02.03.2012
A963 Ochrana přírody a krajiny 01.05.2016
A963 Ochrana přírody a krajiny 12.01.2018
A963 Ochrana přírody a krajiny 23.05.2020
A963 Ochrana přírody a krajiny 14.05.2021
A967 Státní správa lesů 01.11.2015
A967 Státní správa lesů 01.09.2018
A967 Státní správa lesů 03.09.2019
A967 Státní správa lesů 02.02.2021
A967 Státní správa lesů 14.01.2022
A967 Státní správa lesů 22.12.2022
A967 Státní správa lesů 14.09.2023
A998 Agenda o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 03.06.2016
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 13.06.2017
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 12.07.2017
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 14.05.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 26.06.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 03.09.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 26.11.2018
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 29.05.2020
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 12.06.2020
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 25.09.2020
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 24.02.2021
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 10.03.2021
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 06.01.2023
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 23.05.2023
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 03.08.2023
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 20.10.2023
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 25.11.2023
A999 Ochrana chmele 16.06.2015
A999 Ochrana chmele 19.02.2021
A999 Ochrana chmele 25.02.2021
A999 Ochrana chmele 22.12.2021
A999 Ochrana chmele 22.11.2023
A1021 Daně spravované celními orgány 17.04.2012
A1022 Správní činnosti v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.07.2015
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.12.2017
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 20.08.2019
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15.01.2021
A1023 Státní občanství České republiky 22.01.2014
A1023 Státní občanství České republiky 10.05.2017
A1023 Státní občanství České republiky 17.12.2020
A1023 Státní občanství České republiky 31.08.2021
A1024 Vinohradnictví a vinařství 11.07.2015
A1024 Vinohradnictví a vinařství 11.02.2021
A1024 Vinohradnictví a vinařství 17.08.2021
A1024 Vinohradnictví a vinařství 15.02.2022
A1024 Vinohradnictví a vinařství 03.08.2022
A1025 Pozemkové úpravy 01.11.2016
A1025 Pozemkové úpravy 02.07.2018
A1025 Pozemkové úpravy 25.09.2020
A1025 Pozemkové úpravy 14.02.2023
A1026 Zákon o potravinách 01.09.2015
A1026 Zákon o potravinách 27.06.2018
A1026 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 12.03.2021
A1026 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 23.03.2021
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 01.01.2014
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 22.06.2018
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 05.02.2021
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 18.05.2021
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 11.09.2014
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 02.01.2018
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření 27.02.2021
A1029 Sociální zabezpečení 01.10.2016
A1029 Sociální zabezpečení 09.02.2018
A1029 Sociální zabezpečení 30.05.2018
A1029 Sociální zabezpečení 16.06.2020
A1029 Sociální zabezpečení 26.05.2021
A1029 Sociální zabezpečení 08.06.2021
A1029 Sociální zabezpečení 11.02.2022
A1029 Sociální zabezpečení 24.03.2023
A1029 Sociální zabezpečení 29.03.2023
A1029 Sociální zabezpečení 21.06.2023
A1029 Sociální zabezpečení 28.07.2023
A1029 Sociální zabezpečení 11.10.2023
A1029 Sociální zabezpečení 25.10.2023
A1029 Sociální zabezpečení 21.11.2023
A1041 Vnitrozemská plavba 17.04.2012
A1041 Vnitrozemská plavba 22.05.2017
A1041 Vnitrozemská plavba 14.06.2017
A1041 Vnitrozemská plavba 31.08.2018
A1041 Vnitrozemská plavba 10.10.2019
A1041 Vnitrozemská plavba 07.09.2022
A1041 Vnitrozemská plavba 16.01.2023
A1041 Vnitrozemská plavba 21.02.2023
A1042 Silniční doprava 01.04.2016
A1042 Silniční doprava 26.04.2017
A1042 Silniční doprava 12.07.2017
A1042 Silniční doprava 05.12.2017
A1042 Silniční doprava 04.06.2018
A1042 Silniční doprava 18.09.2018
A1042 Silniční doprava 10.10.2019
A1042 Silniční doprava 21.11.2020
A1042 Silniční doprava 22.12.2021
A1042 Silniční doprava 05.01.2023
A1043 Veřejné sbírky 01.05.2015
A1043 Veřejné sbírky 19.10.2017
A1043 Veřejné sbírky 04.12.2018
A1043 Veřejné sbírky 30.07.2019
A1043 Veřejné sbírky 08.01.2021
A1044 Veterinární zákon 01.05.2015
A1044 Veterinární zákon 02.07.2018
A1044 Veterinární zákon 15.09.2021
A1045 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 01.03.2015
A1045 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 05.01.2021
A1046 Agenda řidičů 15.10.2016
A1046 Agenda řidičů 01.06.2017
A1046 Agenda řidičů 13.06.2017
A1046 Agenda řidičů 01.01.2018
A1046 Agenda řidičů 02.01.2018
A1046 Agenda řidičů 17.01.2018
A1046 Agenda řidičů 15.10.2018
A1046 Agenda řidičů 21.05.2020
A1046 Agenda řidičů 10.02.2021
A1046 Agenda řidičů 19.10.2022
A1046 Agenda řidičů 21.10.2022
A1046 Agenda řidičů 22.10.2022
A1046 Agenda řidičů 28.10.2022
A1046 Agenda řidičů 10.05.2023
A1046 Agenda řidičů 02.06.2023
A1046 Agenda řidičů 09.08.2023
A1046 Agenda řidičů 11.08.2023
A1046 Agenda řidičů 29.08.2023
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 05.06.2012
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 04.09.2017
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 26.06.2018
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 14.02.2019
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 26.04.2019
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 26.07.2019
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 25.11.2020
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 16.12.2021
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 22.03.2022
A1081 Veřejné zdravotní pojištění 17.04.2012
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 01.08.2015
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 30.01.2018
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 15.06.2018
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 01.08.2019
A1082 Obecná bezpečnost výrobků 25.11.2020
A1083 Ochrana spotřebitele 01.05.2016
A1083 Ochrana spotřebitele 18.12.2017
A1083 Ochrana spotřebitele 11.06.2018
A1083 Ochrana spotřebitele 02.09.2019
A1083 Ochrana spotřebitele 02.12.2020
A1083 Ochrana spotřebitele 14.09.2023
A1084 Agenda zákona o spotřebitelském úvěru 01.09.2015
A1084 Agenda zákona o spotřebitelském úvěru 09.07.2018
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 17.05.2012
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 01.12.2017
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 01.06.2019
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 21.11.2020
A1086 Zdravotní služby 01.07.2016
A1086 Zdravotní služby 08.11.2017
A1086 Zdravotní služby 02.02.2018
A1086 Zdravotní služby 06.03.2018
A1086 Zdravotní služby 03.12.2018
A1086 Zdravotní služby 25.06.2019
A1086 Zdravotní služby 11.10.2019
A1086 Zdravotní služby 22.03.2022
A1086 Zdravotní služby 03.06.2022
A1087 Zdravotnická záchranná služba 17.04.2012
A1087 Zdravotnická záchranná služba 12.03.2021
A1087 Zdravotnická záchranná služba 15.03.2021
A1087 Zdravotnická záchranná služba 15.10.2021
A1087 Zdravotnická záchranná služba 08.12.2021
A1087 Zdravotnická záchranná služba 22.01.2022
A1087 Zdravotnická záchranná služba 27.01.2022
A1087 Zdravotnická záchranná služba 02.02.2022
A1087 Zdravotnická záchranná služba 11.03.2022
A1088 Lidské tkáně 01.07.2015
A1088 Lidské tkáně a buňky 01.06.2019
A1088 Lidské tkáně a buňky 02.06.2021
A1088 Lidské tkáně a buňky 25.06.2021
A1088 Lidské tkáně a buňky 05.08.2021
A1088 Lidské tkáně a buňky 02.02.2022
A1088 Lidské tkáně a buňky 28.04.2023
A1088 Lidské tkáně a buňky 23.06.2023
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 10.02.2017
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 07.06.2018
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 21.05.2020
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 23.11.2020
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 08.10.2021
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 01.07.2015
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 01.12.2017
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 10.05.2019
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 13.11.2020
A1091 Úprava majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu 16.06.2015
A1091 Úprava majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu 13.02.2021
A1092 Volný pohyb služeb 01.01.2013
A1092 Volný pohyb služeb 18.12.2017
A1092 Volný pohyb služeb 02.09.2019
A1092 Volný pohyb služeb 23.10.2020
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 01.07.2015
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 01.12.2017
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 01.08.2019
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 20.05.2021
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti 03.08.2021
A1094 Rostlinolékařská péče 01.01.2014
A1094 Rostlinolékařská péče 15.04.2021
A1095 Místní referendum 01.07.2015
A1095 Místní referendum 01.06.2017
A1095 Místní referendum 22.06.2017
A1095 Místní referendum 09.01.2019
A1095 Místní referendum 02.12.2020
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 01.07.2015
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 01.12.2017
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 02.09.2019
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách 15.12.2020
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích) 01.07.2016
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích) 13.04.2019
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích) 19.01.2021
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 01.07.2016
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 09.04.2019
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 08.01.2021
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 05.08.2023
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) 16.09.2023
A1101 Zdravotní pojišťovny 17.04.2012
A1102 Agenda zákona o lihu 01.02.2015
A1102 Zákon o lihu 12.03.2021
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 01.05.2016
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 18.12.2017
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 01.07.2019
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 26.11.2020
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci 14.09.2023
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 01.07.2015
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 01.12.2017
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 22.10.2019
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách 08.12.2020
A1105 Pokuty a kauce za nedodržení zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 17.04.2012
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 01.07.2015
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 01.12.2017
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 01.11.2019
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna 24.11.2020
A1107 Zákon o těžebních odpadech 01.09.2014
A1107 Zákon o těžebních odpadech 27.02.2020
A1107 Zákon o těžebních odpadech 01.12.2020
A1108 Zákon o SZPI 01.04.2015
A1108 Zákon o SZPI 27.06.2018
A1108 Zákon o SZPI 22.02.2019
A1108 Zákon o SZPI 25.06.2021
A1108 Zákon o SZPI 13.09.2023
A1109 Generální inspekce bezpečnostních sborů 01.10.2016
A1109 Generální inspekce bezpečnostních sborů 05.08.2021
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 01.07.2016
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 01.12.2017
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 20.08.2019
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva 03.11.2020
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 01.07.2016
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 01.12.2017
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 22.05.2020
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky 14.11.2020
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 01.07.2016
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 01.12.2017
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 31.10.2019
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání 24.11.2020
A1113 Oběh osiva a sadby 11.07.2015
A1113 Oběh osiva a sadby 11.02.2021
A1113 Oběh osiva a sadby 03.08.2022
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 01.05.2016
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 01.12.2017
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 11.02.2020
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií 20.11.2020
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 01.10.2015
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 01.12.2017
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 03.09.2019
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem 27.11.2020
A1116 Podporované zdroje energie 01.09.2016
A1116 Podporované zdroje energie 01.12.2017
A1116 Podporované zdroje energie 22.06.2020
A1116 Podporované zdroje energie 15.12.2020
A1116 Podporované zdroje energie 01.01.2022
A1117 Vypořádání majetkových křivd občanů ČR 16.06.2015
A1117 Vypořádání majetkových křivd občanů ČR 13.11.2020
A1118 Zákon o krmivech 01.05.2016
A1118 Zákon o krmivech 08.10.2021
A1119 Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 15.06.2012
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů 16.08.2015
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů 09.10.2017
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů 27.10.2021
A1121 Podpora exportu 01.07.2015
A1121 Podpora exportu 01.12.2017
A1121 Podpora exportu 01.07.2019
A1121 Podpora exportu 12.12.2020
A1122 Agenda zákona o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.07.2015
A1123 Agenda zákona o metrologii 01.07.2015
A1123 Agenda zákona o metrologii 18.12.2017
A1123 Agenda zákona o metrologii 22.05.2020
A1123 Agenda zákona o metrologii 05.11.2020
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 01.08.2016
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 01.12.2017
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 15.05.2018
A1124 Vydávání dovozních povolení do EU 12.11.2019
A1124 Vydávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU 31.03.2020
A1124 Vydávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU 11.12.2020
A1125 Národní park České Švýcarsko 15.06.2012
A1126 Ochrana ovzduší 10.03.2016
A1126 Ochrana ovzduší 29.05.2021
A1126 Ochrana ovzduší 16.06.2021
A1126 Ochrana ovzduší 11.09.2021
A1126 Ochrana ovzduší 04.03.2022
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 01.04.2015
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 07.02.2018
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 02.10.2018
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 20.11.2020
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 06.03.2021
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 31.03.2022
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 10.06.2022
A1128 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy 26.06.2012
A1128 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy 26.08.2021
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 26.06.2012
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 11.11.2022
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 23.11.2022
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 05.04.2023
A1130 Fond Eurimages 26.06.2012
A1130 Fond Eurimages 03.08.2021
A1130 Fond Eurimages 26.08.2021
A1131 Audiovizuální mediální služby 26.06.2012
A1131 Audiovizuální mediální služby 23.06.2021
A1132 Evropská audiovizuální observatoř 26.06.2012
A1132 Evropská audiovizuální observatoř 16.06.2021
A1133 Volba prezidenta republiky 01.11.2015
A1133 Volba prezidenta republiky 01.06.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 15.06.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 26.06.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 22.09.2017
A1133 Volba prezidenta republiky 01.11.2019
A1133 Volba prezidenta republiky 26.11.2020
A1133 Volba prezidenta republiky 15.10.2022
A1134 Podpora filmového průmyslu 26.06.2012
A1134 Podpora filmového průmyslu 29.11.2022
A1135 Působnost ČIŽP v ochraně lesa 28.11.2013
A1135 Působnost ČIŽP v ochraně lesa 29.01.2021
A1136 Registr docentů a profesorů 22.06.2012
A1137 Budoucí programové období v oblasti životního prostředí 27.06.2012
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 16.06.2014
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 19.02.2019
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 23.01.2021
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 18.02.2022
A1138 Poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání 18.04.2023
A1139 Sdružené informace matrik studentů 22.06.2012
A1140 Státní politika životního prostředí České republiky 27.06.2012
A1141 Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem 15.06.2012
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR 11.06.2012
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR 01.10.2019
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR 01.10.2021
A1143 Vojenská policie 01.12.2013
A1143 Vojenská policie 22.05.2017
A1143 Vojenská policie 24.02.2018
A1143 Vojenská policie 21.06.2021
A1145 Ochrana jakosti a množství povrchových a podzemních vod, ochrana přirozené akumulace vod a vyhodnocení monitoringu vod 25.06.2012
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 01.05.2016
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 02.01.2018
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 03.05.2019
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 01.06.2021
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 12.04.2023
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 10.05.2023
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 22.11.2023
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 01.11.2015
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 22.05.2017
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 15.06.2018
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 07.05.2019
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 27.11.2020
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 17.06.2022
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 10.03.2023
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 14.03.2023
A1148 Pomoc v hmotné nouzi 05.05.2023
A1149 Přestupkový zákon 16.11.2016
A1150 Vedení seznamů voličů a seznamů oprávněných osob pro místní a krajské referendum 22.09.2012
A1151 Zpráva o životním prostředí České republiky 27.06.2012
A1152 Krajinné integrované plány rozvoje (KIPR) 28.06.2012
A1153 Správní řád 29.06.2012
A1153 Správní řád 27.04.2019
A1153 Správní řád 29.05.2019
A1153 Správní řád 02.02.2021
A1153 Správní řád 09.02.2021
A1154 Státní sociální podpora 01.06.2016
A1154 Státní sociální podpora 28.05.2018
A1154 Státní sociální podpora 23.05.2019
A1154 Státní sociální podpora 16.12.2020
A1154 Státní sociální podpora 11.03.2022
A1155 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 29.06.2012
A1155 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 10.02.2021
A1155 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv 23.02.2021
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 01.05.2016
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 20.05.2020
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 31.10.2020
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 05.11.2021
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 01.06.2022
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 11.05.2023
A1162 Zákon o vodách 01.11.2015
A1162 Zákon o vodách 09.07.2018
A1162 Zákon o vodách 16.09.2021
A1163 Podpora rozvoje bydlení 25.04.2014
A1163 Podpora rozvoje bydlení 11.02.2020
A1163 Podpora rozvoje bydlení 03.06.2020
A1163 Podpora rozvoje bydlení 12.06.2020
A1163 Podpora rozvoje bydlení 24.04.2021
A1163 Podpora rozvoje bydlení 14.07.2021
A1163 Podpora rozvoje bydlení 07.09.2021
A1163 Podpora rozvoje bydlení 05.11.2021
A1163 Podpora rozvoje bydlení 17.06.2022
A1163 Podpora rozvoje bydlení 28.09.2022
A1163 Podpora rozvoje bydlení 08.02.2023
A1163 Podpora rozvoje bydlení 21.03.2023
A1163 Podpora rozvoje bydlení 15.05.2023
A1164 Udržitelný rozvoj 28.06.2012
A1181 Zeměměřictví 15.07.2014
A1181 Zeměměřictví 10.07.2017
A1181 Zeměměřictví 26.09.2018
A1181 Zeměměřictví 21.05.2020
A1181 Zeměměřictví 15.12.2020
A1181 Zeměměřictví 25.05.2021
A1181 Zeměměřictví 14.07.2021
A1181 Zeměměřictví 01.04.2022
A1181 Zeměměřictví 22.09.2022
A1181 Zeměměřictví 21.10.2022
A1181 Zeměměřictví 29.11.2022
A1181 Zeměměřictví 20.12.2022
A1181 Zeměměřictví 22.12.2022
A1181 Zeměměřictví 03.03.2023
A1181 Zeměměřictví 07.03.2023
A1181 Zeměměřictví 13.05.2023
A1181 Zeměměřictví 31.05.2023
A1181 Zeměměřictví 08.11.2023
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 16.06.2015
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 16.09.2021
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 15.07.2022
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 07.09.2022
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 28.04.2023
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 18.05.2023
A1182 Ochrana zvířat proti týrání 14.09.2023
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 01.07.2015
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 01.06.2017
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 15.06.2017
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 22.06.2017
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 08.10.2019
A1183 Volby do Parlamentu České republiky 26.11.2020
A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 01.11.2016
A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 14.07.2021
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí 01.05.2015
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí 25.08.2018
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí 08.04.2021
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí 06.01.2023
A1186 Odpadové hospodářství 01.03.2017
A1186 Odpadové hospodářství 14.11.2018
A1186 Odpadové hospodářství 13.09.2019
A1201 Program péče o krajinu 01.07.2012
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 16.07.2012
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 23.10.2017
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 09.11.2018
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 02.02.2021
A1222 Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) 01.03.2015
A1222 Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) 01.05.2021
A1222 Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) 17.11.2023
A1223 Geologické ukládání CO2 (CCS) 07.11.2012
A1223 Geologické ukládání CO2 (CCS) 12.02.2021
A1223 Geologické ukládání CO2 (CCS) 10.06.2022
A1224 Ekologické zemědělství 01.02.2015
A1224 Ekologické zemědělství 16.06.2021
A1224 Ekologické zemědělství 26.08.2021
A1224 Ekologické zemědělství 03.06.2022
A1225 Pojistné 12.07.2012
A1226 Transplantační zákon 12.07.2012
A1227 Specifické zdravotní služby 12.07.2012
A1227 Specifické zdravotní služby 23.02.2021
A1227 Specifické zdravotní služby 15.05.2021
A1227 Specifické zdravotní služby 22.06.2021
A1227 Specifické zdravotní služby 11.03.2022
A1227 Specifické zdravotní služby 30.06.2022
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 01.12.2013
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 01.03.2018
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 27.09.2018
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 08.01.2021
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 14.07.2021
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 05.11.2021
A1242 Zdravotnické prostředky 01.07.2015
A1242 Zdravotnické prostředky 16.04.2021
A1243 Léčiva 01.07.2015
A1243 Léčiva 01.07.2017
A1243 Léčiva 11.06.2018
A1243 Léčiva 10.06.2019
A1243 Léčiva 18.03.2020
A1243 Léčiva 13.07.2021
A1243 Léčiva 31.08.2021
A1243 Léčiva 06.11.2021
A1244 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 12.07.2012
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 01.01.2015
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 02.07.2019
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 26.05.2021
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 16.06.2021
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 14.07.2021
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 22.07.2021
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 03.08.2021
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 11.08.2021
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 27.01.2022
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 09.02.2022
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 11.03.2022
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání 03.06.2022
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 01.01.2015
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 16.09.2021
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 08.10.2021
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 15.10.2021
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 27.01.2022
A1246 Lékařská zdravotnická povolání 11.03.2022
A1261 Poskytování informací 25.07.2012
A1261 Poskytování informací 23.01.2021
A1262 Volby do Evropského parlamentu 16.06.2015
A1262 Volby do Evropského parlamentu 01.06.2017
A1262 Volby do Evropského parlamentu 24.06.2017
A1262 Volby do Evropského parlamentu 04.02.2019
A1262 Volby do Evropského parlamentu 27.11.2020
A1263 Státní kontrola 01.08.2012
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 30.06.2015
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 11.07.2017
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 08.08.2017
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 13.07.2018
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 14.02.2019
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 27.11.2020
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 13.07.2021
A1281 Volby do zastupitelstev obcí 14.06.2022
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 16.06.2015
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 01.06.2017
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 22.06.2017
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 15.10.2019
A1282 Volby do zastupitelstev krajů 26.11.2020
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 16.11.2016
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 20.08.2018
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 24.10.2019
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 09.01.2021
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 21.01.2021
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu 03.08.2021
A1301 O úřednících územních samosprávných celků 19.11.2012
A1301 O úřednících územních samosprávných celků 04.02.2021
A1301 O úřednících územních samosprávných celků 23.02.2022
A1301 O úřednících územních samosprávných celků 02.12.2023
A1321 Státní služba 01.09.2012
A1324 Ozbrojené síly České republiky 14.02.2019
A1324 Ozbrojené síly České republiky 29.05.2019
A1324 Ozbrojené síly České republiky 31.05.2021
A1341 Zdravotní pojištění 16.04.2016
A1341 Zdravotní pojištění 01.05.2018
A1341 Zdravotní pojištění 25.06.2018
A1341 Zdravotní pojištění 09.01.2019
A1341 Zdravotní pojištění 03.08.2019
A1341 Zdravotní pojištění 25.11.2020
A1341 Zdravotní pojištění 08.01.2021
A1341 Zdravotní pojištění 22.01.2021
A1341 Zdravotní pojištění 16.09.2021
A1341 Zdravotní pojištění 17.06.2022
A1341 Zdravotní pojištění 14.09.2022
A1341 Zdravotní pojištění 28.01.2023
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 23.06.2015
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 11.02.2020
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 10.12.2020
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 16.06.2021
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 19.10.2022
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 26.11.2022
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace) 21.01.2023
A1343 Archivnictví a spisová služba 01.01.2013
A1343 Archivnictví a spisová služba 20.12.2017
A1343 Archivnictví a spisová služba 15.06.2018
A1343 Archivnictví a spisová služba 03.11.2020
A1343 Archivnictví 10.05.2023
A1343 Archivnictví 03.08.2023
A1343 Archivnictví 16.11.2023
A1361 Evropská občanská iniciativa 01.05.2015
A1361 Evropská občanská iniciativa 02.11.2017
A1361 Evropská občanská iniciativa 15.06.2018
A1361 Evropská občanská iniciativa 17.10.2018
A1361 Evropská občanská iniciativa 23.08.2019
A1361 Evropská občanská iniciativa 12.02.2020
A1361 Evropská občanská iniciativa 17.12.2020
A1361 Evropská občanská iniciativa 27.01.2022
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.10.2016
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 09.05.2017
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 10.10.2017
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 30.05.2018
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.10.2018
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 09.04.2019
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.01.2020
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 22.01.2020
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 17.10.2020
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 01.01.2021
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 07.09.2022
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 30.11.2022
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady 08.12.2022
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 01.01.2017
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 08.10.2018
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 21.11.2020
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 24.02.2021
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 03.08.2021
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 12.11.2021
A1383 Chemický zákon 25.10.2012
A1383 Chemický zákon 01.06.2021
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 13.11.2012
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 04.12.2017
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 18.07.2018
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA+proces SEA) a související činnosti. 31.08.2018
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti. 03.08.2019
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti. 27.09.2019
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti. 10.02.2021
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS 26.11.2013
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS 09.01.2019
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS 10.02.2021
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS 14.07.2021
A1386 Cestovní ruch 01.12.2012
A1386 Cestovní ruch 21.01.2021
A1386 Cestovní ruch 15.07.2021
A1386 Cestovní ruch 05.11.2021
A1387 Zákon o České televizi 08.11.2012
A1387 Zákon o České televizi 29.11.2022
A1387 Zákon o České televizi 22.06.2023
A1388 Zákon o Českém rozhlasu 08.11.2012
A1388 Zákon o Českém rozhlasu 29.11.2022
A1388 Zákon o Českém rozhlasu 03.05.2023
A1389 Prevence závažných havárií 30.10.2015
A1389 Prevence závažných havárií 09.06.2021
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 15.10.2012
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 04.05.2017
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 13.07.2017
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 19.04.2018
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 30.08.2018
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 01.10.2018
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 20.05.2020
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy 21.10.2022
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 26.10.2012
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 01.12.2017
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 01.07.2019
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům 20.03.2021
A1421 Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 01.05.2016
A1421 Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 26.01.2021
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 15.11.2012
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 13.03.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 21.03.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 29.03.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 26.07.2019
A1422 Poskytování informací o životním prostředí 14.07.2021
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 01.03.2016
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 14.05.2018
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 15.07.2021
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 07.09.2021
A1424 Finanční arbitr 01.08.2016
A1424 Finanční arbitr 28.05.2018
A1424 Finanční arbitr 15.01.2019
A1424 Finanční arbitr 29.01.2019
A1424 Finanční arbitr 14.07.2021
A1424 Finanční arbitr 11.10.2023
A1425 Státní fond životního prostředí 17.03.2015
A1425 Státní fond životního prostředí 18.09.2017
A1425 Státní fond životního prostředí 16.03.2019
A1425 Státní fond životního prostředí 14.07.2021
A1425 Státní fond životního prostředí 07.09.2023
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.07.2016
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 06.12.2017
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.11.2018
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.04.2019
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 01.12.2019
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 03.01.2020
A1426 Průběh služby vojáků v záloze 29.01.2021
A1427 Ochrana ozónové vrstvy 23.11.2012
A1427 Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny 09.04.2019
A1427 Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny 16.10.2020
A1427 Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny 11.03.2022
A1428 Zacházení s protipěchotními minami 01.03.2015
A1428 Zacházení s protipěchotními minami 27.10.2017
A1428 Zacházení s protipěchotními minami 24.11.2020
A1428 Zacházení s protipěchotními minami 15.07.2023
A1441 Zajišťování obrany České republiky 01.02.2013
A1441 Zajišťování obrany České republiky 27.11.2017
A1441 Zajišťování obrany České republiky 01.03.2019
A1441 Zajišťování obrany České republiky 18.06.2020
A1441 Zajišťování obrany České republiky 15.07.2020
A1441 Zajišťování obrany České republiky 19.03.2021
A1441 Zajišťování obrany České republiky 08.04.2022
A1441 Zajišťování obrany České republiky 04.11.2022
A1461 Agenda mediátorů 01.06.2016
A1461 Agenda mediátorů 30.05.2018
A1461 Agenda mediátorů 29.08.2018
A1461 Agenda mediátorů 21.09.2018
A1461 Agenda mediátorů 24.03.2021
A1461 Agenda mediátorů 11.10.2023
A1481 Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů významné pro výživu a zemědělství 30.01.2013
A1481 Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů významné pro výživu a zemědělství 27.04.2021
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.05.2013
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.12.2017
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.06.2019
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 20.05.2021
A1521 Označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití 01.09.2014
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.06.2013
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.07.2017
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 01.09.2019
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 15.03.2020
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 20.11.2020
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 23.03.2022
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 29.07.2022
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 22.09.2022
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 30.11.2022
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti 23.08.2023
A1541 Agenda Ústavního soudu 03.06.2016
A1541 Agenda Ústavního soudu 12.07.2018
A1541 Agenda Ústavního soudu 18.10.2018
A1541 Agenda Ústavního soudu 19.05.2021
A1541 Agenda Ústavního soudu 17.06.2022
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 20.08.2013
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 25.04.2017
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 21.08.2018
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 21.09.2018
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 12.03.2021
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 14.07.2021
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 03.02.2022
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv 11.10.2023
A1581 Státní pozemkový úřad 01.11.2016
A1581 Státní pozemkový úřad 01.12.2020
A1581 Státní pozemkový úřad 21.06.2022
A1601 Krajské referendum 04.07.2015
A1601 Krajské referendum 01.06.2017
A1601 Krajské referendum 22.06.2017
A1601 Krajské referendum 01.12.2019
A1601 Krajské referendum 26.11.2020
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 02.12.2013
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.11.2017
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 12.12.2018
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 18.06.2019
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.10.2019
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 17.12.2020
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 20.03.2021
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 14.07.2021
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 06.12.2013
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 14.07.2021
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 12.11.2021
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 14.09.2022
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 14.09.2023
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 20.10.2023
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí 13.12.2013
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí 20.02.2021
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí 14.07.2021
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí 01.07.2015
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí 17.03.2020
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí 16.01.2021
A1661 Kontrolní řád 17.03.2014
A1661 Kontrolní řád 25.06.2021
A1681 Povinné značení lihu 01.10.2014
A1681 Povinné značení lihu 27.04.2019
A1681 Povinné značení lihu 19.02.2021
A1701 Mezinárodní spolupráce při správě daní 15.10.2014
A1701 Mezinárodní spolupráce při správě daní 02.02.2022
A1721 Kybernetická bezpečnost 01.01.2015
A1721 Kybernetická bezpečnost 29.11.2017
A1721 Kybernetická bezpečnost 08.01.2018
A1721 Kybernetická bezpečnost 19.04.2018
A1721 Kybernetická bezpečnost 02.07.2018
A1721 Kybernetická bezpečnost 17.02.2021
A1721 Kybernetická bezpečnost 14.07.2021
A1721 Kybernetická bezpečnost 22.11.2023
A1722 Správa spotřebních daní 10.01.2015
A1722 Správa spotřebních daní 28.05.2018
A1722 Správa spotřebních daní 24.04.2019
A1722 Správa spotřebních daní 19.02.2021
A1741 Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 21.11.2015
A1741 Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 29.06.2021
A1761 Státní služba 01.08.2016
A1761 Státní služba 20.07.2017
A1761 Státní služba 09.11.2018
A1761 Státní služba 01.03.2019
A1761 Státní služba 11.06.2019
A1761 Státní služba 25.07.2019
A1761 Státní služba 21.10.2019
A1761 Státní služba 10.03.2021
A1761 Státní služba 16.06.2021
A1761 Státní služba 13.05.2022
A1761 Státní služba 20.12.2022
A1761 Státní služba 22.03.2023
A1781 Insolvence 01.06.2015
A1801 Těžba rašelin 01.10.2015
A1801 Těžba rašelin 30.11.2020
A1801 Těžba rašelin 20.05.2021
A1802 Prekurzory výbušnin 16.11.2015
A1802 Prekurzory výbušnin 07.09.2019
A1802 Prekurzory výbušnin 23.10.2020
A1802 Prekurzory výbušnin 11.02.2021
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 01.11.2015
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 18.12.2017
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 22.05.2020
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice 03.11.2020
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 01.11.2015
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 15.06.2018
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 23.10.2019
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 15.11.2020
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 17.06.2022
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením 15.10.2022
A1821 Ekonomická diplomacie a koordinace vnějších ekonomických vztahů 01.11.2015
A1821 Ekonomická diplomacie a koordinace vnějších ekonomických vztahů 16.02.2021
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 01.07.2016
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 18.12.2017
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 21.05.2020
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků 03.11.2020
A1861 o vojácích z povolání 01.07.2016
A1861 o vojácích z povolání 27.11.2017
A1861 o vojácích z povolání 14.12.2018
A1861 Služba vojáků z povolání 30.03.2021
A1861 Služba vojáků z povolání 14.07.2021
A1861 Služba vojáků z povolání 28.09.2022
A1881 Evidence tržeb 01.09.2016
A1881 Evidence tržeb 20.03.2021
A1881 Evidence tržeb 15.12.2021
A1901 Insolvenční správci 01.12.2016
A1901 Insolvenční správci 03.05.2017
A1901 Insolvenční správci 22.05.2018
A1901 Insolvenční správci 31.08.2018
A1901 Insolvenční správci 21.09.2018
A1901 Insolvenční správci 20.05.2020
A1901 Insolvenční správci 04.05.2021
A1901 Insolvenční správci 08.04.2022
A1901 Insolvenční správci 14.09.2022
A1901 Insolvenční správci 04.08.2023
A1901 Insolvenční správci 15.11.2023
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 01.12.2016
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 14.05.2018
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 30.08.2018
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob 21.09.2018
A1902 Agenda s přeshraničním prvkem 27.04.2021
A1902 Agenda s přeshraničním prvkem 11.10.2023
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 11.01.2017
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 21.08.2018
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 28.08.2018
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 20.09.2018
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 29.01.2021
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci 22.12.2021
A1922 Oběti trestné činnosti 11.01.2017
A1922 Oběti trestné činnosti 09.05.2017
A1922 Oběti trestné činnosti 27.11.2017
A1922 Oběti trestné činnosti 31.08.2018
A1922 Oběti trestné činnosti 20.09.2018
A1922 Oběti trestné činnosti 26.05.2020
A1922 Oběti trestné činnosti 11.03.2021
A1922 Oběti trestné činnosti 20.01.2022
A1922 Oběti trestné činnosti 05.08.2023
A1922 Oběti trestné činnosti 01.12.2023
A1941 Střet zájmů 01.09.2017
A1941 Střet zájmů 12.09.2017
A1941 Střet zájmů 27.02.2018
A1941 Střet zájmů 10.01.2019
A1941 Střet zájmů 15.10.2019
A1941 Střet zájmů 08.01.2020
A1941 Střet zájmů 05.05.2023
A1941 Střet zájmů 21.11.2023
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 01.03.2017
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 21.05.2018
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 31.08.2018
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 21.09.2018
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 02.04.2021
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 25.05.2021
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce 11.10.2023
A2106 Zákon o podpoře sportu 23.08.2018
A2106 Zákon o podpoře sportu 01.06.2020
A2106 Zákon o podpoře sportu 12.06.2020
A2106 Zákon o podpoře sportu 14.07.2021
A2106 Zákon o podpoře sportu 23.11.2021
A2106 Zákon o podpoře sportu 22.09.2022
A3082 Školský zákon 01.09.2017
A3082 Regionální školství 09.12.2020
A3082 Regionální školství 09.02.2021
A3082 Regionální školství 23.02.2021
A3082 Regionální školství 09.12.2021
A3082 Regionální školství 18.07.2023
A3082 Regionální školství 01.12.2023
A3663 RPP111 06.03.2017
A3663 RPP111 07.03.2017
A3685 rejstřík škol a školských zařízení 31.03.2017
A3685 Školský rejstřík 14.07.2021
A3685 Školský rejstřík 21.08.2021
A3685 Školský rejstřík 04.09.2021
A3685 Školský rejstřík 25.04.2023
A3685 Školský rejstřík 18.07.2023
A3685 Školský rejstřík 05.09.2023
A3726 eRecept 01.07.2017
A3726 eRecept 06.11.2017
A3726 eRecept 01.12.2019
A3726 eRecept 11.02.2021
A3726 eRecept 03.11.2021
A3726 eRecept 01.06.2022
A3726 eRecept 17.01.2023
A3726 eRecept 23.06.2023
A3726 eRecept 06.10.2023
A3772 Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 19.07.2017
A3772 Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 10.12.2020
A3772 Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 07.01.2022
A3783 Statistika České národní banky 14.07.2017
A3783 Statistika České národní banky 17.04.2020
A3783 Statistika České národní banky 01.12.2020
A3783 Statistika České národní banky 22.09.2023
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 01.07.2017
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 27.09.2018
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 03.12.2018
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 09.01.2019
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 03.07.2019
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 25.05.2021
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 16.02.2022
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 17.06.2022
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 25.05.2023
A3791 Zákon o vysokých školách 19.07.2017
A3791 Vysoké školy 16.12.2020
A3791 Vysoké školy 01.06.2021
A3791 Vysoké školy 14.09.2022
A3905 Atomový zákon 18.10.2017
A3905 Atomový zákon 09.04.2018
A3905 Atomový zákon 04.08.2021
A3925 Elektronická identifikace, autentizace a vydávání certifikátů 04.09.2017
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 01.07.2018
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 02.07.2018
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 19.03.2021
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 14.07.2021
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 14.03.2023
A3925 Elektronická identifikace a autentizace 01.04.2023
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 01.07.2018
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 02.07.2018
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 14.07.2021
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 22.03.2022
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví 05.08.2023
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 08.11.2017
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 04.01.2018
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 11.04.2018
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 11.11.2019
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 14.07.2021
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 15.12.2021
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků 23.03.2022
A4047 Evidence svěřenských fondů 01.01.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 11.01.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 19.01.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 14.03.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 13.04.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 26.04.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 18.10.2018
A4047 Evidence svěřenských fondů 27.09.2019
A4047 Evidence svěřenských fondů 21.04.2021
A4047 Evidence svěřenských fondů 01.06.2021
A4047 Evidence svěřenských fondů 16.09.2021
A4047 Evidence svěřenských fondů 03.11.2021
A4047 Evidence svěřenských fondů 08.12.2021
A4047 Evidence svěřenských fondů 02.11.2023
A4047 Evidence svěřenských fondů 10.11.2023
A4067 Evidence skutečných majitelů 01.01.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 04.01.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 19.01.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 14.03.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 13.04.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 26.04.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 11.05.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 15.06.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 25.06.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 10.12.2018
A4067 Evidence skutečných majitelů 01.02.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 04.07.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 06.09.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 16.11.2019
A4067 Evidence skutečných majitelů 07.01.2020
A4067 Evidence skutečných majitelů 01.06.2021
A4067 Evidence skutečných majitelů 16.09.2021
A4067 Evidence skutečných majitelů 05.11.2021
A4067 Evidence skutečných majitelů 28.10.2023
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 01.01.2018
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 12.06.2018
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 21.09.2018
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 16.03.2019
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 26.03.2021
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 20.01.2022
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí 11.10.2023
A4265 Dohled v oblasti služeb vytvářejících důvěru 05.02.2018
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 25.06.2018
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 10.03.2021
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 06.01.2023
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 22.02.2023
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 01.04.2023
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce 17.06.2023
A4267 Dohled v oblasti elektronické identifikace 05.02.2018
A4267 Dohled v oblasti elektronické identifikace 19.01.2021
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 09.02.2018
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 26.02.2019
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 16.08.2019
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 27.10.2020
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 15.02.2018
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 26.04.2018
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 08.10.2018
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 21.05.2020
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 08.09.2020
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 28.05.2021
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 18.05.2022
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 16.10.2018
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 01.01.2021
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 09.06.2021
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 10.11.2021
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 01.02.2023
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven 07.03.2023
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 01.10.2018
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 14.01.2021
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 23.01.2021
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 14.01.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 26.03.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 22.09.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 28.09.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 16.11.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 17.11.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 30.11.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 01.12.2022
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. 15.12.2022
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti 02.10.2018
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti 04.12.2018
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti 14.04.2021
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti 05.08.2021
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí 02.10.2018
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí 30.06.2020
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí 03.09.2020
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí 24.09.2020
A5117 Sběr vybraných údajů k monitorování a řízení veřejných financí 29.05.2021
A5517 Mezinárodní vojenské organizace vzniklé na základě mezinárodní smlouvy 28.01.2019
A5517 Mezinárodní vojenské organizace vzniklé na základě mezinárodní smlouvy 12.01.2021
A5888 Seznam výzkumných organizací 07.05.2019
A5888 Seznam výzkumných organizací 05.10.2020
A5888 Seznam výzkumných organizací 06.10.2020
A6186 Územní plánování 16.06.2021
A6186 Územní plánování 30.06.2021
A6186 Územní plánování 14.09.2021
A6186 Územní plánování 22.06.2023
A6691 Centrální místo služeb 26.11.2019
A6691 Centrální místo služeb 08.01.2021
A6691 Centrální místo služeb 22.02.2023
A6705 Udělování akreditací vzdělávacích programů rekvalifikačním zařízením 13.10.2020
A6705 Udělování akreditací vzdělávacích programů rekvalifikačním zařízením 15.12.2020
A6705 Udělování akreditací vzdělávacích programů rekvalifikačním zařízením 15.02.2022
A7024 Evropský veřejný žálobce 20.11.2020
A7024 Evropský veřejný žálobce 30.03.2021
A7024 Evropský veřejný žálobce 17.06.2022
A7224 Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) 22.04.2020
A7224 Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) 01.06.2021
A7224 Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC) 23.06.2021
A7264 Zákon o uznávání odborné kvalifikace 16.07.2020
A7264 Uznávání odborné kvalifikace 22.01.2021
A7264 Uznávání odborné kvalifikace 25.06.2021
A7264 Uznávání odborné kvalifikace 23.02.2022
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 01.01.2021
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 02.01.2021
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 03.01.2021
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 08.04.2021
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 05.11.2021
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 07.03.2023
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 18.04.2023
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů 15.06.2023
A7385 Agenda zákona o realitním zprostředkování 11.06.2020
A7385 Agenda zákona o realitním zprostředkování 18.12.2020
A7385 Agenda zákona o realitním zprostředkování 05.11.2021
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 30.10.2020
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 11.11.2020
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 12.02.2021
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 03.02.2022
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 11.10.2023
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 16.11.2023
A7573 Tlumočníci a překladatelé 01.01.2021
A7573 Tlumočníci a překladatelé 12.03.2021
A7573 Tlumočníci a překladatelé 17.09.2021
A7606 Zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020-přístup do ROB 03.09.2020
A7614 Znalecká činnost 01.01.2021
A7614 Znalecká činnost 08.04.2021
A7614 Znalecká činnost 17.05.2022
A7614 Znalecká činnost 05.08.2023
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy 06.03.2021
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy 14.07.2021
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy 26.08.2021
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy 01.04.2023
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy 17.06.2023
A8071 Registr smluv 01.03.2021
A8071 Registr smluv 22.02.2023
A8071 Registr smluv 01.04.2023
A8080 zahraniční služba 28.11.2020
A8080 Zahraniční služba 18.03.2021
A8080 Zahraniční služba 03.08.2021
A8080 Zahraniční služba 07.09.2021
A8334 Vydávání Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a tvorba právních předpisů 01.01.2022
A8334 UZAVŘENÝ TESTOVACÍ PROVOZ do 31.12.2022 - Vydávání Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a tvorba právních předpisů 02.01.2022
A8334 UZAVŘENÝ TESTOVACÍ PROVOZ do 31.12.2023 - Vydávání Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a tvorba právních předpisů 11.01.2023
A8566 Právo na digitální služby 24.12.2021
A8566 Právo na digitální služby 01.06.2022
A8566 Právo na digitální služby 10.09.2022
A8566 Právo na digitální služby 22.02.2023
A8566 Právo na digitální služby 01.04.2023
A8566 Právo na digitální služby 17.05.2023
A8566 Právo na digitální služby 19.05.2023
A8567 Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků 01.01.2022
A8567 Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 16.11.2023
A8595 Zákon o odpadech 05.11.2021
A8595 Zákon o odpadech 19.10.2022
A8595 Zákon o odpadech 21.04.2023
A8595 Zákon o odpadech 01.06.2023
A8595 Zákon o odpadech 08.06.2023
A8595 Zákon o odpadech 23.06.2023
A8595 Zákon o odpadech 20.10.2023
A8664 Agenda zákona o prověřování zahraničních investic 14.05.2021
A8746 Biocidní přípravky 03.08.2021
A8746 Biocidní přípravky 27.01.2022
A8746 Biocidní přípravky 11.03.2022
A8746 Biocidní přípravky 21.06.2022
A8746 Biocidní přípravky 20.05.2023
A9067 Zákon o výrobcích s ukončenou životností 12.11.2021
A9145 Spisová služba 08.02.2022
A9145 Spisová služba 29.04.2022
A9145 Spisová služba 03.10.2023
A9166 Náhradní výživné 01.07.2021
A9166 Náhradní výživné 03.08.2021
A9166 Náhradní výživné 13.05.2022
A9191 Služby péče o dítě v dětské skupině 01.02.2022
A9191 Služby péče o dítě v dětské skupině 10.05.2023
A9191 Služby péče o dítě v dětské skupině 22.09.2023
A9606 Agenda zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu 13.01.2022
A9728 Agenda zákona o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice 04.03.2022
A10004 Jednorázové odškodnění subjektů (Vlachovice - Vrbětice) 08.12.2021
A10044 Ochrana utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech 04.03.2022
A10044 Ochrana utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech 22.09.2023
A10249 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy a dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti 23.02.2022
A10249 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy a dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti 21.10.2022
A11457 Elektronizace zdravotnictví 02.12.2023
A11491 Kmenový zdravotnický pracovník 05.08.2023
A11692 Registry vysokých škol 14.09.2022
A11851 Zákon o prekurzorech výbušnin 20.05.2023
A12171 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 23.12.2022
A12251 Mezistátní komunikace 10.05.2023
A12251 Mezistátní komunikace 31.05.2023
A13012 IS ORG 18.07.2023
A13131 Evidence vyloučených osob 01.07.2023